Pethő László

Dr. habil. Pethő László, ny. főiskolai tanár, óradó 
szoba: KAZY 201
telefon: 461-4500/3813
e-mail: petho.laszlo@ppk.elte.hu
weblap: www.petholaszlo.eoldal.hu

Tudományos tevékenység
Kutatási terület:

 • oktatásszociológia, a felnőttképzés szociológiája
 • az időskorúak tanulásának kérdései

Szociológiai tudomány kandidátusa 1992 Tudományos Minősítő Bizottság

Habilitáció, nevelés- és sporttudományok  2001 Debreceni Egyetem

Témavezetés:

 • Paradigmaváltás a hazai felnőttképzés oktatás-stratégiájában
 • A külföldi felnőttképzési programok hazai adaptációjának andragógiai problémái

Legfrissebb publikációk:

 1. Hasonlóságok és különbségek – Az osztrák és a megyar felnőttképzés üsszehasonlító elemzése, In Tanulmányok a neveléstudomány köréből -A megújuló felnőttképzés Gondolat, pp. 234-246
 2. Felnőttoktatók, felnőttképzés a nagyvállalatoknál, In Felnőttoktató – Nemzeti Tankönyvkiadó Bp., pp. 354-367
 3. A komfortérzet megtartása – az időskorúak tanulásának problémái és megoldási lehetőségei, In: A szociális életképesség megalapozása az iskolában – Professzorok az Európai Magyarországért – PEM tanulmányok IX., pp. 255-265

Legfontosabb publikációk:

 1. The Possibility of the Formation of Non-Profit Adult Education in Hungary: considering the development before and after the political change  – In Journal of Adult and Continuing Education Vol. 6. 2004. (Japan) 179-194.
 2. Racionalizáció és társadalmasítás – felnőttoktatási és művelődésszociológiai tanulmányok  Jászberény 2002. 130 o. b http://www.jfk.szie.hu/files/people/petho-laszlo/racionalizacio_es_tarsadalmasitas.pdf
 1. Tanítók és a társadalom Bp. 1991. Edukáció kiadó 172 p.
 2. The Challenge of Modernisation – Education and Adult Education Policy in Hungary, 1950 to the Present – In The Rise and Fall of Adult Education Institutions and Social Movements Peter Lang Frankfurt am Main – Berlin-Bern-New York – Paris – Wien 2000. 61-75. d
 3. Egy mikrorégió az ezredfordulón – Bp. 1999. MTA Politikai Tudományok Intézete  http://mek.niif.hu/01700/01755/01755.pdf

Szakmai, közéleti tevékenység:

 • Andragógiai program vezetője a Neveléstudományi Doktori Iskolában
 • Opponens, bizottsági elnök, tag, témavezeő, szigorlati elnök doktori eljárásban
 • Aktív közreműködés az ELTE Néprajztudományi DI és a Debreceni Egyetem  Humán Tudományok DI munkájában

Hivatkozások: