Princzinger Péter

dr. Princzinger Péter, MA
egyetemi tanársegéd
szoba:
telefon: 209-0619
e-mail: princzinger.peter@ppk.elte.hu
weblap: www.ppk.elte.hu/princzinger-peter

Tudományos tevékenységek
Kutatási terület:

 • sportigazgatás és sportjog (jogalkotás és jogalkalmazás)
 • sportszervezetek (szövetségek, egyesületek, sportvállalkozások, sportiskolák)
 • a sportfegyelmi felelősség
 • az oktatás-igazgatás és a sport-igazgatás kapcsolata

Doktori fokozatszerzés:
PhD hallgató, ELTE Állam és Jogtudományi Kar Doktori Iskolája. Kutatási téma: „Felelősségi alakzat a közjog és a magánjog határán: A sportfegyelmi felelősség.” Témavezető: Dr. habil. Fazekas Marianna egyetemi docens.

Legfrissebb publikációk:
1. Az egészséghez és a sportoláshoz való jog az új Alaptörvényben. Konferencia előadás. Lezárt kézirat. Lektorálás alatt.
2. A sportfegyelmi felelősség szabályozása a rendszerváltozástól napjainkig. Tanulmány. Lezárt kézirat. Lektorálás alatt.
3. Sportjog II. A sport magánjoga. Egyetemi jegyzet. Miskolczi-Steurer Annamária és Rippel-Szabó Péter szerzőtársakkal. Megjelenik az ELTE ÁJK Jogi kari jegyzetek sorozatában. Nyomdai előkészítés alatt.

Legfontosabb publikációk:
1. Ígéretes kezdés – Gondolatok a „sportbarát jogi környezet”-ről. Tanulmány. Megjelent a Jogi Fórum sportjogi rovatában 2010. szeptember 20-án.

2. A hiányzó (?) láncszem: az alapfokú sportoktatási intézmény. Tanulmány. In: Tanulmányok Berényi Sándor tiszteletére. 351-358 old. Eötvös Kiadó, 2010.

3. Sportjog I. A sportjog közjogi alapjai. Egyetemi jegyzet. Megjelent az ELTE ÁJK Jogi kari jegyzetek sorozatában. Eötvös Kiadó, 2010.

4. A „sportjog” művelésének helyzete és aktuális kérdései. Tanulmány. Magyar Jog. 2009/9.: 521-531.

5. A sportszövetségek autonómiája vs. a vállalkozás szabadsága. II. rész. (A kerékpárverseny-szervezés hazai szabályozása a német, a francia és az olasz jogi szabályozás tükrében) Tanulmány. (2008-2009)

6. A sportszövetségek autonómiája vs. a vállalkozás szabadsága. I. rész. (A kerékpárverseny-szervezés szabályozása a német, a francia és az olasz jogban) Tanulmány. Adamkó Erna és Mező Barnabás szerzőtársakkal. (2008-2009)

7. Kié a Tour de Hongrie? Avagy látlelet a hazai kerékpársport irányításáról. Szakértői cikk. BIKEMAG IX. évfolyam, 2007. 1. szám: 106-109. old.
Szakmai, közéleti tevékenység:

 • az ELTE ÁJK sportjogi szakjogász szakirányú továbbképzési programjának szakfelelőse
 • az „Oktatás a sportban – Sport az oktatásban” konferencia szervezője
 • az ELTE sportjogi szakirodalmi adatbázis projekt kezdeményezője
 • a Jogi Fórum sportjogi rovatának szerkesztője
 • a „Sportjogász” ingyenes on-line sportjogi tanácsadó szolgáltatás alapítója

Hivatkozások:

Feladatok, tevékenységek:

 • az Oktatási Hivatal elnöke
 • a Budapesti Ügyvédi Kamara tagja