Ragó Anett

Ragó Anett, egyetemi adjunktus
szoba: IZU 308
telefon: 461-2600/5632
e-mail: rago.anett@ppk.elte.hu
weblap: www.ppk.elte.hu/rago-anett

Tudományos tevékenység

Kutatási terület:

 • Fogalmi reprezentáció: tudásrendszerek, mentális modellek, dinamikus emlékezet, szemantikus emlékezet
 • Kategorizáció: fejlődés, kategóriatanulás, szakértőség
 • Műtermékek: mentális reprezentáció természete, fejlődés, kulturális aspektusok, műalkotások befogadása
 • Eseményhez kötött agyi potenciálváltozások módszerének alkalmazása a kognitív fejlődés esetén

Doktori fokozatszerzés: A fogalmi fejlődés dinamikája – kategorizációs viselkedés vizsgálata műtermékek esetén, iskolás-, és felnőttkorban, pszichológia

Témavezetés:

 • gondolkodás
 • kategorizáció: kategória elsajátítás, kategorizációs viselkedés
 • a fogalmi reprezentáció fejlődése
 • szemantikus emlékezet: tudásrendszerek, szemantikus és epizodikus emlékezet kapcsolata

Legfrissebb publikációk:

 1. Ragó A., Garami L. Hongolygó F., Csépe V. (2011). Mismatch negativity modulations reflect infants’ processing of speech stress patterns. 13th Congress of Hungarian Neuroscience Society, Budapest, Hungary. Frontiers in Neuroscience, http://www.frontiersin.org/events/neuroscience. (invited lecture)
 2. Ragó A. (2010). The role of domain general vs. domain specific information in the categorization of silhouettes. The Embodied Mind: Perspectives and Limitations Workshop,  Radboud University Nijmegen, Netherlands (poster)
 3. Ragó A., Garami L., Honbolygó F., Csépe V. (2010). Developmental patterns of stress processing during infancy. International Journal of Psychophysiology, 77/3, 243. Proceedings of the 15th World Congress pf Psychophysiology, Budapest, Hungary. (poster)
 4. Ragó A., Kónya A. (2009). The role of domain general vs. domain specific information in the categorization of silhouettes. XIV European Conference on Developmental Psychology, Vilnius, Lithuania (lecture)
 5. Ragó A. (2008). Episodic nature of the conceptual system. Control and episode: a one-day workshop on learning and retrieval. 2008, Budapest, Department of Cognitive Science, Budapest University of Technology and Economics. (meghívott előadás)

Legfontosabb publikációk:

 1. Ragó A. (2007). Kategorizáció és fogalmi reprezentáció és Fogalmi rendszerek. In: Csépe V., Győri M., Ragó A. (szerk.) Általános pszichológia 2. 272-329. o. Budapest: Osiris.
 2. Ragó A. (2005). Mindennapi tárgyaink – az artefaktumok fogalma a kognitív pszichológiában. In Gervain J., Kovács K., Lukács Á. és Racsmány M. (szerk.) Az ezerarcú elme. Budapest: Akadémiai Könyvkiadó.
 3. Ragó A. (2004). Oksági viszonyok a korai fogalmi fejlődésben – a mesterséges fajtáról alkotott tudás természete óvodáskorban. In Győri M. (szerk.) Az emberi megismerés kibontakozása: társas kogníció, emlékezet, nyelv. Budapest: Gondolat Kiadó.
 4. Honbolygó, F., Csépe, V., & Ragó, A. (2004). Suprasegmental Speech Cues are Automatically Processed by the Human Brain: A Mismatch-Negativity Study. Neuroscience Letters. 363/1. 84-88.
 5. Ragó A. (2000). Osztályozási stratégiák mesterséges kategóriák esetén. Pszichológia. 20, 2, 149-167.o.

Szakmai, közéleti tevékenység:

 • Oktatás a PPK-n:
  • BA: Általános pszichológia 2: tanulás, emlékezés és gondolkodás, Kognitív pszichológia gyakorlat, Általános pszichológia kutatásmódszertan, Műhelymunka: gondolkodás, szemantikus emlékezet, kategorizáció, fogalmi fejlődés, műtermékek
  • MA: Emberi emlékezet, A korai szenzomotoros tapasztalat szerepe a kognitív fejlődésben, Korai fogalmi fejlődés
  • ELUP (English Language Program) BA: Special Course in General Psychology: Vision and mind, General psychology research paper: reasoning, semantic memory
 • Vendégoktatás az ELTE Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet Kommunikáció és Média MA programjában: A társas elme: egyén és társadalom kapcsolatának kognitív vonatkozásai, Látvány és gondolkodás
 • Vendégoktatás a Magyar Képzőművészeti Egyetem Képzőművészet-elméleti Tanszékének BA programjában: Művészetpszichológia I-II:
 • Tudományos segédmunkatárs az MTA Pszichológia Kutatóintézetében, a Fejlődés-pszichofiziológiai Kutatócsoportban: a korai beszédfeldolgozás ERP változásai

Hivatkozás: