Rajnai Judit

Rajnai Judit, egyetemi adjunktus
szoba: KAZY 306
telefon: 461-4500/3879
e-mail: rajnai.judit@ppk.elte.hu
weblap: www.ppk.elte.hu/rajnai-judit

Tudományos tevékenység

Kutatási terület:

 • közoktatás-politika elemzése elsősorban magyarországi viszonylatban
 • alternatív módszerek a hátrányos helyzetű fiatalok nevelésében
 • a Montessori-pedagógia elmélete és gyakorlata
 • jogi esetek, etikai problémák az iskolában

Doktori fokozatszerzés: Rendszerváltás utáni magyar közoktatás-politika (neveléstudomány, 2008, ELTE PPK)

Témavezetés:

 • iskolai dokumentumok (házirend, pedagógiai program) elemzése
 • a Montessori-pedagógia elmélete és gyakorlata
 • alternatív módszerek a hátrányos helyzetű fiatalok nevelésében
 • roma gyerekek az iskolában
 • jogi esetek, etikai problémák az iskolában
 • iskolai konfliktusok elemzése
 • az iskola belső világának (értékpreferencia, rejtett tanterv, tanulási környezet, infrastruktúra, közösségalakítás, ünnepek, hagyományok stb.) vizsgálata
 • osztályfőnöki munka specifikumai
 • család és iskola kapcsolattartási formáinak vizsgálata
 • tanulók jövőképének vizsgálata
 • a pedagógiai értékelés problematikája
 • rendszerváltás utáni magyar oktatáspolitika problematikája

Publikációk: https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10032254

Szakmai, közéleti tevékenység:

 • tagja a Pro Sciencia Aranyérmesek Társaságának
 • tagja a Magyarországi Montessori Egyesületnek
 • tagja az MTA Köztestületének
 • tanártovábbképzések előadója elsősorban az alternatív pedagógiai módszerek gyakorlati alkalmazásával kapcsolatosan

Kitüntetések:

 • Pro Sciencia aranyérem (MTA) 2001