Ritook Magda

Ritook Magda Tanácsadás Pszichológiája Intézeti nyugdíjas egyetemi docens
szoba: IZU 133
telefon: 461-2600/5662
e-mail: ritook.magda@ppk.elte.hu
weblap: www.ppk.elte.hu/ritook-magda

Tudományos tevékenység
Kutatási terület:

 • pályaszocializáció, a pályafejlődés, a pályakorrekció, a pálya-szerep változás jellemzői, különös tekintettel a rendszerváltás sajátos hatásaira,
 • az ifjúkori-fiatal felnőttkori pályaszocializáció sajátosságai,
 • krízisjelenségek a felsőoktatásban lezajló pályafejlődésben,
 • a pszichológiai tanácsadás és a felsőoktatási diáktanácsadás módszereinek továbbfejlesztési lehetőségei,
 • az egyéni és csoportos tanácsadás módszertani továbbfejlesztése a mocro counselling módszer alkalmazására támaszkodva.

Doktori fokozatszerzés:Pszichológiai Tudományok Kandidátusa, 1978. Ennek PhD-fokozatként történt elfogadása ELTE 107/1997. Doktor habil. 452/2006 ELTE

Témavezetés: PhD

 • Pályaszoc., pályaválasztási- pályafejlődési tanácsadás.
 • Életvezetési és pályakrízisek.
 • Longitudinális pályakövető vizsgálatok elméleti,metodikai problémái.
 • Burn.out
 • Fiatalok életvezetési problémái
 • A kényszer-okozta pályaválasztások szerepe a foglalkozási neurózisok kialakulásában.
 • A flow-élmény pályalélektani összefüggései
 • Kiégésveszélyek a pályafejlődésben

Legfrissebb publikációk:

 • „Szmejkál Szabolcs: Az ELTE BTK Diáktanácsadó Központja (Rajnai Nadinka szerk.): Diáktanácsadók a felsőoktatásban – Soros Alapítvány, 87-98. p. 2001.
 • A tanácsadó pszichológia szakirányú továbbképzési szak.
 • Alkalmazott Pszichológia, II. évf. 2. sz., (2000), 77-82. p. 2000.
 • „Skilled Helper” Segítő kapcsolati modellek és a szerepük az egészséges társadalmi alkalmazkodás alakulásában. Alkalmazott Pszichológia, V. évf., 2. sz. (2003) 81-88. p. 2003.
 • – Bengt Eriksson – ÄseBritt Falch – Sandor Lisznyai Theories of intervention and social change
 • Peter Lang Europäischer Verlag der Wissenschaften Frankjfurt am Main 2003. 177. p. 2003.
 • Pályalélektan, a pályaválasztás pszichológiájába – In: Alkalmazott pszichológia Szerk. Bagdy Emőke – Klein Sándor – Edge 2000 Kiadó Bp. 2006. 50-65.

Legfontosabb publikációk:

 • Pályaválasztási szaktanácsadás (társszerző dr. Takács Márta) kézikönyv pályaválasztási szakvizsgálatok elvégzéséhez. Munkaügyi Minisztérium, Bp. 189 p., 1964.
 • Pályaválasztás-pályaazonosulás, önmegvalósulás. (A választott pályával való azonosulás pályalélektani feltételei és a pályára nevelés) Kandidátusi értekezés., 1978.
 • Személyiségfejlesztés és pályaválasztás. Korszerű nevelés sorozat. Tankönyvkiadó. Budapest, 192 p., 1986.
 • A tanácsadás pszichológiája. Tankönyvkiadó. Budapest. 290 p., 1992.
 • Counselling in Hungary: Present and future trends. In: International Journal for Advencement of Counselling. 20: 17-25, 1998.

Szakmai, közéleti tevékenység:

A szakmai közéleti tevékenység keretében részvétel a következő testületek munkájában: MTA Pszichológiai Bizottság, Pszichológiai Szemle Szerkesztő Bizottság, MAB Neveléstudományi Szakbizottság, MAB Szociológiai Szakbizottság ELTE BTK PPK Drogprevenciós Bizottság
Társadalmi szervezetekben végzett tevékenység: Magyar Pszichológiai Társaság /2000-200/) (elnök), Felsőoktatási Tanácsadás Egyesület /1995-2009/ (elnök)
Tevékenység nemzetközi szervezetekben: Részvétel az International Journal for the Advancement and Counselling folyóirat és az International Journal for Educational and Vocational Guidance folyóirat szerkesztőbizottságának munkájában.

Részvétel a Magdeburgi Egyetem által koordinált tantervfejlesztő SOCRATES program kidolgozásában (’Social inclusion on Europe’) és magyarországi bevezetésében, társadalmi integrációs tanácsadó néven.

Hivatkozás: