Seresné Busi Etelka

Seresné dr. Busi Etelka, egyetemi adjunktus
szoba: KAZY 303
telefon: 461-4500/3850
e-mail: busi.etelka@ppk.elte.hu
weblap: www.ppk.elte.hu/busi-etelka

Doktori fokozatszerzés: A neveltség értelmezéseinek, a neveltségi megítéléseknek és a tanulók jellemzőinek kapcsolata és összefüggései, Neveléstudományi PhD értekezés, Budapest, ELTE, Neveléstudományi Doktori Iskola, 2010.

Kutatási terület:

 • a pedagógusok és szülők nézetei a nevelésről, a fejlődésről
 • hallgatók önreflexiói
 • tanár szakos hallgatók nézeteinek alakulása
 • (kutatás)etikai kérdésekkel kapcsolatos attitűdök
 • a (pedagógiai) kommunikáció különböző aspektusai
 • a tanulási attitűd fejlesztésének lehetőségei

Témavezetés:

 • a tanulók hangja (véleménye) saját fejlődésükkel kapcsolatban/ saját fejlődésükről
 • a pedagógusok neveléssel kapcsolatos nézetei
 • szülők nézetei a nevelésről, fejlődésről
 • tanár- diák „illeszkedések”
 • a közösség, a kapcsolatok alakulásának útjai, alakításuk lehetőségei
 • az iskolai csoportok dinamikája (csoportfejlődés, jelenségek stb.)
 • játékok (és az ezekkel összefüggő kérdéskörök) a különböző nevelési színtereken
 • a környezet szerepe a tanulásban, a kapcsolatok alakulásában
 • az otthonneveléssel kapcsolatos nézetek (különböző csoportokban)
 • kommunikáció
 • online kommunikáció hatása a pedagógussal való kapcsolatra
 • a család “témái” az iskolai nevelésben, oktatásban
 • a pedagógus mentálhigiénés feladatai és lehetőségei

Szakmai, közéleti tevékenység:

 • ELTE Neveléstudományi Intézet Intézeti Tanács tagja
 • ELTE PPK Kutatásetikai Bizottság tagja
 • Neveléstudomány online folyóirat Szemle rovatának társszerkesztője
 • Magyar Pedagógiai Társaság
 • Magyar Pszichodráma Egyesület