Solymosi Katalin

Solymosi Katalin, mestertanár
Iskolapszichológia Tanszék
szoba: KAZY 208.
telefon: 461-4500/3855
e-mail: solymosi.katalin@ppk.elte.hu
weblap: www.ppk.elte.hu/solymosi-katalin

Tudományos tevékenység

 

Kutatási terület:

a)       szülők iskolával kapcsolatos attitűdjei, iskolaválasztási motivációi
b)       család és identitás
c)       Montessori-pedagógia

 

Doktori fokozatszerzés: Szülők iskolaválasztása; terület: pszichológia; folyamatban; egyetem: PTE

 

Témavezetés (fejlődéslélektani, szociálpszichológiai és pedagógiai pszichológiai témákban):

a)       Szülők és iskola
b)       Családi szocializáció, hátrányos helyzet
c)       Tanári kiégés, tanári mentálhigiéné
d)       Montessori-pedagógia, az iskolaalternatívák  pszichológiai vonatkozásai
e)       Konfliktuskezelés, kommunikáció az iskolában

 

 

Legfrissebb publikációk:

 1. Solymosi K. (2013): Iskolaválasztás – a háttérben húzódó motivációk és nézetek. Neveléstudományi és szakmódszertani konferencia, Komarno, 2013. január 7-8.
 2. Solymosi K. (2013): A pozíció és az elismerés szükségletéről. In: Együtt a gyermekvédelemben, Vol. VII, No. 4., 2013. április. 8–11. o.
 3. Solymosi K. (2013): A kiégés elkerülése. In: Együtt a gyermekvédelemben, Vol. VII, No. 3., 2013. március, 1–4. o.
 4. Solymosi K. (2010) Majdnem száz év. Montessori Műhely 2010/2.
 5. Solymosi K. (2009) Család és identitás változó társadalmi körülmények között. Konferencia előadás. Magyar generációk 1989-2009. Konferencia, Francia Intézet, Budapest
 6. Solymosi K. (2007): A Volk család. Történet a hűségről. In: Boreczky Á., Földes P., Gyebnár V., Solymosi K.: Családok távolból és félközelből. Gondolat, Budapest.66–99. o.

 

Legfontosabb publikációk:

 1. Solymosi K. (2007): A Volk család. Történet a hűségről. In: Boreczky Á., Földes P., Gyebnár V., Solymosi K.: Családok távolból és félközelből. Gondolat, Budapest.66–99. o.
 2. Solymosi K. (2004): Fejlődés és szocializáció. In: N. Kollár K., Szabó É. (szerk.): Pszichológia pedagógusoknak. Osiris, Budapest, 2. fejezet, 29–51. o.
 3. Solymosi K. (2004): A családi szocializáció jellemzői In: N. Kollár K., Szabó É. (szerk.): Pszichológia pedagógusoknak. Osiris, Budapest 4. fejezet, 74– 95. o.
 4. Solymosi K. (2002) Szociálpszichológiai szempontok a Montessori pedagógiában. Montessori Műhely 2002/2.
 5. Solymosi K. (2002) A gyakorlatorientáltság és a személyes kapcsolatok jelentősége a tanárképzésben. Előadás. Magyar Pszichológiai Társaság XV. Országos Tudományos Nagygyűlése, Absztrakt kötet 88. o., Szeged.
 6. Solymosi, K., Bernáth, L., Horváth, E., Daubner, E. (1995) Improvement of developmental and ego functions: A comparative study of Montessori methods. Poszter. IV. European Congress of Psychology, Athen.
 7. Solymosi K. (2000) Kell-e tudni a felnőttnek játszani? In: FordulóPont Játék az egész világ? II. évf. 7. sz. 36–39. o.
 8. Solymosi, K. (1999): The communication of Power Politics. Poszter. V. Alps-Adria Conference, Pécs
 9. Bernáth L., Solymosi K. (1997) (szerk.): Fejlődéslélektan olvasókönyv. Tertia, Budapest.
 10. Bernáth L., Solymosi K. (1995) (szerk.): Fejlődéslélektan szöveggyűjtemény. ELTE TFK, Budapest.
 11. Solymosi K. (1987) A tetoválás motivációi. In: Forrás, Tetoválók és tetováltak c. különszám, XIX. évf., 1987/3. 59–65. o.
 12. Csató V., Solymosi K. (1985) A referenciális kommunikáció fejlődésének vizsgálata. In: Pszichológia 1985, (5), 3. 451–468. o.

 

Szakmai, közéleti tevékenység:

 • Tanulmányi Bizottság, tag