Szabóné Molnár Anna

Szabóné Molnár Anna
ny. egyetemi docens
szoba: KAZY 205.
telefon: 461-4500/3806
e-mail: molnar.anna@ppk.elte.hu
weblap: www.ppk.elte.hu/molnar-anna

Tudományos tevékenység
Kutatási terület:

 • A felnőttkori tanulás
 • Andragógiai didaktika és módszertan
 • Andragógusi kompetenciák
 • A tranzakcióanalízis alkalmazása az andragógiában
 • Kommunikatív andragógia

Doktori fokozatszerzés:
PhD, neveléstudomány, 2004, Eötvös Loránd Tudományegyetem
Dr. univ. 1997, Eötvös Loránd Tudományegyetem
Témavezetés:

 • Tréningmódszer az andragógiában
 • A humánerőforrás-fejlesztés andragógiai lehetőségei

Legfrissebb publikációk:

 1. Tanulás időskorban. In: Zrinszky László (szerk.): Tanulmányok a neveléstudomány köréből. A megújuló felnőttképzés. Gondolat Kiadó, Budapest, 2010. 174-183.
 2. A tanuló felnőtt. In: Golnhofer Erzsébet (szerk.): A tanulás sokszínű világa. Tanulásfelfogások különböző nézőpontokból. A Pedagógusképzés tematikus száma. 2009. 2-3. sz. 199-220.
 3. A felnőttoktatók kommunikatív kompetenciái. In: Dr. Henczi Lajos (szerk.): Felnőttoktató. A felnőttek tanításának-tanulásának elmélete és gyakorlata. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2009. 111-121.
 4. Bevezetés a kommunikáció elméletébe. A közösségi-civil szakemberek kommunikatív és interaktív készségei. Közösségfejlesztők Egyesülete – Nonprofit Képzési Műhely, Budapest, 2009.
 5. Az andragógusok és oktatásszervezők kommunikatív kompetenciái. In: Henczi Lajos (szerk.): A szak- és felnőttképzés-szervezés gyakorlata. RAABE, Budapest, 2009.

Legfontosabb publikációk:

 1. Az idős felnőtt rétegek (45 év felettiek) felnőttképzési igényei és képzési lehetőségei. NFI, Bp. 2005.
 2. A felnőttoktatói szakma kialakulásának kezdetei Magyarországon. In: Fókuszban a felnőttek tanulása. SZIE Humántudományi és Tanárképző Intézete. Gödöllő, 2005.
 3. A tranzakcióanalízis alkalmazási lehetőségei az andragógiában. Pedagógusképzés, 2006. 1-2. szám
 4. A felnőttoktatói kompetenciák empirikus vizsgálata. In: A felnőttoktatás kihívásai a XXI. században. NFI, Bp. 2004.
 5. A felnőtteket oktató tanárok szakmai készségei a kommunikatív andragógia nézőpontjából. In: B. Gelencsér Katalin és Pethő László (szerk.): Közművelődés és felnőttképzés. Budapest, ELTE TFK, 2002. 174-182.
 6. A felnőtteket oktató tanárok szakmai készségei a kommunikatív andragógia nézőpontjából. In: B. Gelencsér Katalin és Pethő László (szerk.): Közművelődés és felnőttképzés. Budapest, ELTE TFK, 2002. 174-182.

Szakmai, közéleti tevékenység:

Magyar Tudományos Akadémia Felnőttnevelési Albizottsága,
Magyar Pedagógiai Társaság,
Magyar Népfőiskolai Társaság,
THENUCE MELlearN Felsőoktatási Hálózat

Hivatkozás: