Szabó Mónika

Szabó Mónika
adjunktus
Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ
szoba: IZU 108
telefon: 461-2600/5640
e-mail: szabo.monika@ppk.elte.hu
weblap: http://ippk.elte.hu

Tudományos tevékenység

Kutatási terület:

 • A társadalmi nemi szerepek szociálpszichológiája: nemi sztereotípiák, nemek közötti viszonyok, szexizmus, feminizmus.
 • Társas-társadalmi identitás: csoportközi viszonyok, többségi- és kisebbségi identitás-konstrukciók, (inter)kulturális identitások.
 • Társadalmi előítéletek és csökkentésük lehetőségei, interkulturális kommunikáció és kompetenciák, szenzitivitás- és interkulturális tréningek módszertana.

Doktori fokozatszerzés:

 A társadalmi nemekkel kapcsolatos dinamikus nézetrendszerek szociálpszichológiai vizsgálata”, pszichológiai tudományok, 2009, ELTE PPK

Témavezetés:

 • a nemi sztereotípiák változásainak, dinamikus természetének vizsgálata
 • a társadalmi nemi szerepek és a nemek közötti viszonyok
 • előítéletek, sztereotípiák különféle társadalmi csoportoknál
 • gyakorlati módszerek az előítéletek csökkentésére
 • osztálytermi kommunikáció interkulturális megközelítései

Legfrissebb publikációk:

 

 • Nguyen L.L.A. – Szabó M., Szabó Á. , Szemán D. (2013). Az identitás szintjei: Magyarországon élő fiatalok etnikai-kulturális identitásának vizsgálata. „Kapcsolataink világa.” A Magyar Pszichológiai Társaság  XXII. Országos Tudományos Nagygyűlése, 2013. június 5-7., Budapest, 24.
 • Szemán D.  – Szabó M. (2013). “Photo Voice”-műhely – egy kutatási és empowerment módszer a kisebbségi identitás fejlesztésében. „Kapcsolataink világa.” A Magyar Pszichológiai Társaság  XXII. Országos Tudományos Nagygyűlése, 2013. június 5-7., Budapest, 16.
 • Szemán D., Nguyen L.L.A., Szabó Á., Szabó M., Fliszár É. (2013): Gender aspect of ethno-cultural identity construction and intergroup relations: a study of adolescent groups in Hungary. 3rd Global Conference of Femininities and Masculinities. Prague, Czech Republic, 2013.05. 21-24.
 • Gordon Győri J. – Szabó M. (2013): Tanárok viszonyulása a tanulói diverzitáshoz. „Társadalmi egyenlőtlenségek és az oktatási rendszer Európában”. A pedagógia esélyei és lehetőségei a kulturális és társadalmi diszkrimináció enyhítésének elősegítésére I. Nemzetközi interdiszciplináris konferencia. Pápa, 2013. március 22. 6.
 • Szabó M. (2012): Intergroup relations in gendered context: perceived threat, attitudes, and sexism. In Kiss P.(Ed.): Social-Political Contexts for Intergroup Relations and Public Thought. 2012 Eötvös Loránd Uniersity. 57-68.

Legfontosabb publikációk: 

 

 • Szabó M.(2012). Változó sztereotípiák, változó társadalom: az egyenlőtlenségek ideológiái és a kritikai társadalom-lélektan, In: Fülöp M. – Szabó É.(szerk.) A pszichológia mint társadalomtudomány. Eötvös Kiadó, Budapest, 321-332.
 • Szabó M. (2012): Intergroup relations in gendered context: perceived threat, attitudes, and sexism. In Kiss P.(Ed.): Social-Political Contexts for Intergroup Relations and Public Thought. 2012 Eötvös Loránd Uniersity, Budapest, 57-68.
 • Szabó M.(2012). Magyarországon élő fiatalok többségi és kisebbségi identitása egy kérdőíves vizsgálat tükrében, In: Nguyen Luu L.A. – Szabó M. (szerk.):  Identitás a kultúrák kereszttüzében. Kutatási beszámoló tanulmánykötet. Eötvös Kiadó, Budapest, 55-91.
 • Szabó M. (2004). Motiváció. In: Kollár K. – Szabó É.(szerk.): Pszichológia pedagógusoknak. Osiris Kiadó, Budapest, 169-191.
 • Nguyen Luu L.A. – Szabó M. (szerk.)(2012). Identitás a kultúrák kereszttüzében. Kutatási beszámoló tanulmánykötet. Eötvös Kiadó, Budapest

Szakmai, közéleti tevékenység:

 • Alkalmazott Pszichológia folyóirat, főszerkesztő
 • Magyar Pszichológiai Társaság Szociálpszichológia Szekció, tag
 • Magyar Pszichológiai Társaság Etikai Bizottság, tag
 • Hannah Arendt Egyesület, tag
 • Ágacsaka Alapítvány az örökbefogadó családokért, kuratóriumi tag

 

Hivatkozás:

 

 

 

 

Hivatkozások:

●Letölthető publikációs lista

●MagyarTudományosMűvekTára

●OrszágosDoktoriTanácsszemélyesadatlap