Szabolcs Éva

Szabolcs Éva, egyetemi tanár, a Doktori Iskola vezetője
szoba: KAZY 308
telefon: 461-4500/3811
e-mail: szabolcs.eva@ppk.elte.hu
weblap: www.ppk.elte.hu/szabolcs-eva

Tudományos tevékenység

Kutatási terület:

 • gyermekkor-történet
 • gyermekkor-kutatás
 • pedagógia és politika az 1950-es években
 • kvalitatív metodológia
 • narrativitás és pedagógia

Doktori fokozatszerzés:

„Taxonómiai rendszerek a pedagógiában” egyetemi doktori disszertáció, 1979. ELTE

„Tartalomelemzés a gyermekkor történeti kutatásában. Gyermekkép Magyarországon 1867-1890” PhD disszertáció, 1997. ELTE

Témavezetés:

 • Kicsák Mónika: Andersen mesék gyermekképe
 • Szabó Zoltán András: Tendenciák a polgári korszak magyar közoktatásában
 • Kubány Erika: Pedagógia és politika a II. világháború után Magyarországon
 • Endrődy-Nagy Orsolya: Gyermekkor-történet térben és időben (képelemzés az ikonográfia módszerével)
 • Kiss Henriett: Általános iskolai ének-zene tankönyvek elemzése

Publikációk: https://vm.mtmt.hu/search/slist.php?lang=0&AuthorID=10002029

Szakmai, közéleti tevékenység:

 • Neveléstudományi Doktori Iskola vezetője 2010-
 • MTA Pedagógiai Bizottság titkára 2005-2008, 2008-2011, alelnöke 2011-2014
 • MPT szakmai kollégium tagja
 • Pedagogika.sk internetes folyóirat (Comenius Egyetem, Pozsony) szerkesztőbizottsági tagja 2010-
 • Neveléstörténet folyóirat szerkesztőbizottsági tagja 2004-
 • Neveléstudomány online folyóirat szerkesztőbizottságának elnöke 2012-

Hivatkozások: