Székely Mózes

dr. Székely Mózes, tudományos főmunkatárs
szoba: Izabella u. 46. II. em. 209.
telefon: 30/4454-007
e-mail: szekely.mozes@ppk.elte.hu
weblap: www.ppk.elte.hu/szekely-mozes

Tudományos tevékenység

Kutatási területek:

●        Világproblémák szociálpszichológiája
●        Értékrend és életmód változások
●        Fenntartható fogyasztás
●        Az egyetemi sportmenedzsment helyzete és fejlesztése
●        A triatlonsport fejlesztése

Doktori fokozatszerzés: Világproblémák világképünkben, szociálpszichológia, 20003, ELTE BTK

Témavezetés:

●        Értékrend és életmód kutatások (szakdolgozatok és műhelymunkák – szakdolgozat portfólió)
●        Egyetemi sport, triatlon sportág (szakdolgozatok, műhelymunkák)

Legfrissebb publikációk:

 1. Székely Mózes, Gyene Gyöngyvér, Pörzse Katalin, Takács Szabolcs (2008):Values and lifestyle: do consumers declaring sustainable values demonstrate sustainable consumption patterns? In: Edina Vadovics and Emese Gulyás (Eds.): Sustainable Consumption 2008. Academic conference proceedings. Budapest Corvinus University, 8th October 2008: 134-149.

[www.tve.hu/attachment/file/72/Sustainable_Consumption_2008_Proceedings_final.pdf]

 1. Székely Mózes, Polgár Emese (2008): Az éghajlatváltozás megjelenése a magyar médiában. „Klíma-21” Füzetek, 54: 3-21.
 2. Andrea Dúll, Mózes Székely, Ágnes Szokolszky, Attila Varga (2005): Psychological research on people-environment relations in Hungary. Journal of Applied Psychology, special issue, Evaluating for innovation – social desing on sustainable spaces, 2005. [and In B. Martens and A.G. Keul (eds.) Evaluation in Progress – Strategies for Environmental Research and Implementation (IAPS 18 Conference Proceedings on CD-Rom).]
 3. Székely Mózes (2004): A média hatása a világproblémákra. A tematizálás és a közvélemény alakulásának lehetséges viszonyrendszere. Információs Társadalom, (3-4).
 1. Mózes Székely, Andrea Gyarmati; Péter Krekó; Katalin Mund; Mónika Pál; Nikolett Széplaki Changing (2004): Values and World Views. Introduction to the ‘Cultural Creatives’ Survey and results of new world problem researches. Applied Psychology, 2003-04 (5-6): 103-125.

Legfontosabb publikációk:

 1. Székely Mózes (2003): A média hatása a világproblémák értelmezésére a közgondolkodásban. A tematizálás és a közvélemény alakulásának lehetséges viszonyrendszere. Jel-Kép, 2003 (4): 27-45.
 1. Székely Mózes (2003): A fogyasztói magatartás alapjai. A lélek- és a gazdaságtan alapfeltevései a fogyasztásról. In. Hunyady Gy. és Székely M. (sz.): Gazdaságpszichológia, 231-296.
 2. Székely Mózes (2003): Az etikus fogyasztás. Mit tehetünk egyes globális problémák enyhítésére? In. Hunyady Gy. és Székely M. (sz.): Gazdaságpszichológia, 766-795.
 3. Székely Mózes (2002): Globális problémák és a környezet. Szociológiai Szemle, 2002, 12 (3): 116-134.
 4. Székely Mózes (2002): Világproblémák és megoldásaik tükröződése világképünkben. Alkalmazott Pszichológia, 2002, 4 (2): 5-27.

Szakmai, közéleti tevékenység:

●        Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács, Társadalmi Tudatosság Munkabizottság (www.nfft.hu)
●        ELTE-BEAC ügyvezető elnök (www.beac.hu)
●        Magyar Triatlon Szövetség elnökségi tag (www.triatlon.hu)
●        ELTE-BEAC Polythlon-Triatlon Klub szakosztályvezető (http://polythlon.elte.hu)

Oktatási tevékenység (meghirdetett kurzusok):
●        Pszichológia BA, MA, PhD (Fejezetek szociálpszichológiából: Világproblémák 1-3. Globális kérdések és megoldások a közvélekedés tükrében, Társadalmi hatások és egy új kultúra lehetősége, Az emberiség gondjai és a fejlődés kritikái; Társadalmi programok értékelésének módszertana; Szociálpszichológia műhelymunka; Gazdaságpszichológia – kockázatvállalás; A nemzetközi viszonyok pszichológiája, Etika és pályaorientáció, Kutatásmódszertan)

●        Rekreációszervezés és egészségfejlesztés BSc (Pályázatmenedzsment, Projektmenedzsment, Szervezetfejlesztés)

●        Sportszervezés BSc (Sportszervezés szakmai gyakorlat 1-3. Sportegyesület, Sportvállalkozás, Sportigazgatás)
●        Központi kurzusok: Általános testnevelés – Triatlon (PPK), Kutatáshasznosítás (TTK)
●        Felsőoktatás-menedzsment szakirányú továbbképzés – Stratégiai tervezés (PPK)

Szakmai projektek, elnyert pályázatok és szerződések:

 • Fenntartható fogyasztás, termelés és kommunikáció (támogató: EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok, teljes költség: 890 243 €, projektazonosító: 272/NA/2006-2/ÖP-2, témavezető: Székely Mózes) 2009-11
 • Kutatási előtanulmányok az Alkotó Kultúra Magyarországon című kérdőívről (támogató: Budapest Klub, teljes költség: 3 millió Ft, témavezető: Székely Mózes)
 • A klímaváltozás médiakommunikációja (támogató: KvVM, teljes költség: 1,5 millió Ft, témavezető: Székely Mózes) 2007
 • ELTE Erasmus Program 2005, 2006, 2007 (támogató: Tempus Közalapítvány, teljes költség: 428 218 € / 518 219 € / 756 480 €, témavezető: Székely Mózes)
 • A Scientific Approach to Nature 2006 és 2007 (támogató: Európai Unió, altéma teljes költsége: 11 874 €, ill. 7 500 €, altémavezető: Székely Mózes)
 • Az innovációs járulékfizetés alternatív lehetőségei közép- és hosszú távú trendjei (támogató: Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal, teljes költség: 13,25 millió Ft, projektazonosító: OMFB-00446/07, témavezető: Székely Mózes) 2007
 • ELTE Tudás-és Technológiatranszfer iroda Technológiatranszfer szolgáltatását elősegítő program megvalósítása (támogató: Kutatásfejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda, teljes költség: 9,0 millió Ft, projektazonosító: OMFB-00329/2007) 2007
 • ELTE Gyakorlati innovációmenedzsment tananyag és előadássorozat (támogató: Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal, teljes költség: 5 millió Ft, projektazonosító: BAROSS-4-2005-0043, témavezető: Székely Mózes) 2006
 • Nemzeti Fenntartható Fejlődés Stratégia (támogató: Nemzeti Fejlesztesi Hivatal, teljes költség: 43,3 millió Ft, projektazonosító: NFH 354/2/2004, témavezető: Székely Mózes) 2005
 • Globális Változások és Ökoszisztémák – EU6 Keretprogram Kapcsolati Iroda koncepciójának kidolgozása és felállítása (támogató: Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal, teljes költség: 20 millió Ft, projektazonosító: OMFB 00808, témavezető: Nyerges Gyula, altémavezető: Székely Mózes) 2005