Szivák Judit

szivakjudit dr. Szivák Judit, habilitált egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes
szoba: KAZY 218
telefon: 461-4500/3461
e-mail: szivak.judit@ppk.elte.hu
weblap: www.ppk.elte.hu/szivak-judit

Tudományos tevékenység
Kutatási terület

 • A kezdő pedagógus problematika
 • A pedagógusok reflektív gondolkodásának vizsgálata és fejlesztése
 • A reflektivitás fejlesztésének módszerei
 • A mentori munka, mentor intézmények
 • Intézményértékelés
 • Minőségbiztosítás

Doktori fokozatszerzés:
Neveléstudományok doktora PhD  2000 ELTE

Témavezetés:

 • A reflektív gondolkodás működése, a megismerés és  fejlesztés lehetőségei
 • Szülők – gyermekek pedagógiája – laikus nézetek a neveléssel kapcsolatban
 • Kompetenciafejlesztő tanulási környezet
 • Az iskola, mint tanuló szervezet; intézményfejlesztés –intézmény értékelés

Legfrissebb publikációk:

 • Szivák Judit (2010): A vita, Gondolat Kiadó, Budapest, 120 p. dokumentum típusa: Könyv/Szakkönyv nyelv: magyar
 • Szivák Judit (2010): A reflektív gondolkodás fejlesztése. Géniusz Könyvek 4. Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége.
 • Ollé János-Szivák Judit (2008): Osztályozás, értékelés, In.: A tanítás-tanulás hatékony szervezése, pp. 216-231 dokumentum típusa: Könyvfejezet/Cikk szerkesztett könyvben nyelv: magyar
 • Szivák Judit-Lendvai Lászlóné( 2007): Tájoló1., OKKER dokumentum típusa: Egyéb/Szoftver
 • Szivák Judit ( Kövesi Gyöngyi, Tóth Gyöngyi)(2007): KOMPASZ az iskolában, Mobilitas Ifjúsági Szolgálat, Budapest, 89 p. dokumentum típusa: Könyvfejezet/Tankönyv nyelv: magyar
 • Ollé János-Szivák Judit(2006): Módszertár, Budapest, OKKER, 150 p. dokumentum típusa: Könyv/Szakkönyv nyelv: magyar

Legfontosabb publikációk:

 • Szivák Judit(2004): Mit kutatnának a pedagógusok, Pedagógusképzés, pp. 17-32 dokumentum típusa: Folyóiratcikk/Tanulmány nyelv: magyar
 • Szivák Judit(2003): A reflektív gondolkodás fejlesztése, Budapest, Gondolat, 83 p. dokumentum típusa: Könyv/Szakkönyv nyelv: magyar
 • Szivák Judit(2003): Tanulásszervezés, Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, pp. 297-315 dokumentum típusa: Könyvfejezet/Tankönyv nyelv: magyar
 • Szivák Judit(2003): Hallgatók neveléssel kapcsolatos nézetei, In.: Iskolakultúra, pp. 88-95 dokumentum típusa: Folyóiratcikk/Tanulmány nyelv: magyar
 • Szivák Judit(2002): A pedagógus gondolkodás kutatás módszerei, Budapest, Műszaki Kiadó, 121 p. dokumentum típusa: Könyv/Szakkönyv nyelv: magyar

Szakmai, közéleti tevékenység:

 1. Oktatói  tevékenység:  a pedagógia BA és MA , a tanárszakon és a szakvizsgás képzésben: A pedagógiai tárgyak tanításának módszertana Pedagógus-kutatás szeminárium, Kommunikációs tréning, Az oktatási-nevelési intézmény hatékonysága, Tapasztalatok és nézetek, Pedagógiai értékelés, Tanulás támogatása, Tanításkísérő szeminárium, Reflektív gyakorlat, Intézményfejlesztő gyakorlat – kurzusok
 2. Doktoris Iskola: reflektív gondolkodás fejlesztése kurzus vezető, témavezető
 3. A  pedagógia szakos  gyakorlatok irányítása
 4. Tantervfejlesztés ( oktatási asszisztens szakirány, Pedagógia BA, Felsőoktatás pedagógiai szakirány, Intézményfejlesztő Szakirány)
 5. Szakirány felelős: oktatási asszisztens szakirány
 6. ELTE Kari Minőségbiztosítási Bizottság ( elnök)
 7. ELTE Közoktatási Bizottság (tag)a
 8. T- csoport vezető Tréner ( Magyar Pszichiátriai Társaság)
 9. Emberjogi Nevelés Képző (Mobilitas)
 10. Mentor képző (Dobbantó Program)
 11. Intézményértékelési és Intézményfejlesztő szaktanácsadó
 12. Közoktatási Szakértő
 13. Tanárképzők Országos Szövetsége tagja
 14. Magyar Pedagógiai Társaság tagja
 15. MTA Didaktikai Albizottság tagja
 16. MTA Köztestület tagja

Hivatkozás:

●   OrszágosDoktoriTanácsszemélyesadatlap