Tímárné Szabó Júlia

dr. Timárné Szabó Júlia, ny. egyetemi adjunktus
Szoba: KAZY 210
telefon: 461-4500/3821
e-mail: teszabo.julia@ppk.elte.hu
weblap: www.ppk.elte.hu/timarne-szabo-julia

Tudományos tevékenység
Kutatási terület:

 • gyermekkortörténet
 • játék és játékszertörténet
 • kultúrtörténet

Doktori fokozatszerzés: A gyermekjáték a 19-20. század fordulóján. Debrecen 2003. neveléstudomány

Legfrissebb publikációk:

 1. Tészabó Júlia (2009): Felnőttek babái. In. Fejős Zoltán (szerk.): Babáink könyve. A kortárs tárgykultúra egy metszete. MaDok-füzetek 6. Néprajzi Múzeum, Budapest, 62-70. o.
 2. Tészabó Júlia (2009): Politics int he nursery. Toys in a politicised age in Hungary, 1945-1953. In. Joganna Hopfner – András Németh – Éva Szabolcs (szerk.) Kindheit – Schula – Erziehungswissenschaft in Mitteleuropa 1948-2008. Peter Lang, Frankfurt am Main, 97-113.
 3. Tészabó Júlia (2010): Budapest játékkereskedelmének története a 19. század közepétől az államosításig. In. Tészabó Júlia – Török Róbert – Demjén Bence: „A Babatündérhez”. A budapesti játékkereskedelem története. Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, Budapest, 6-65. o.

Legfontosabb publikációk:

 1. Tészabó Júlia (2003): A gyermekjáték a 19-20. század fordulóján. Pont Kiadó, Budapest
 2. Tészabó, Júlia (2006): Reform ideas and education at the Gödöllő art Colony. In. Skiera E.- Németh A. – Mikonya Gy. (eds.): Reformpadagogik und Lebensreform in Mitteleuropa – Ursprüge, Auspragung und Richtungen, landersspezifische Entwicklungsrendenzen, Budapest, pp. 343-359.
 3. Tészabó Júlia (2007): Karácsony, magyar hagyományok, Kossuth Kiadó
 4. Tészabó Júlia (2008): Die Kinderkunstausstellung 1914 in Budapest und ihre Vorgeschichte in der ungarischenKunst- und Kulturpresse. In. Hopfner, Johanna-Németh, András (Hrsg.): Padagogische und kulturelle Strömungen in der k.u.k. Monarchie. Lebensreform, Herbartianismus und reformpadagogische Bewegungen. Erziehung in Wissenschaft und Praxis. HRSG. Von Johanna Hopfer, Band 2. Peter Lang, Frankfurt am Main. 141-167.

Szakmai, közéleti tevékenység:

 • Kiss Áron Magyar Játéktársaság
 • Magyar Rajztanárok Országos Szövetsége
 • Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat
 • MagyarTudományos Akadémia Pedagógiai Szakosztály Pedagógiatörténeti Albizottság

Hivatkozás: