Tókos Katalin

Dr. Tókos Katalin, egyetemi adjunktus
Szoba: KAZY 218
telefon: 461-4500/3461
e-mail: tokos.katalin@ppk.elte.hu
weblap: www.ppk.elte.hu/tokos-katalin

Tudományos tevékenység

Kutatási terület:

●        Kompetencia alapú pedagógusképzés
●        Tanulási eredmény-szemlélet a felsőoktatásban
●        Narrativitás a pedagógiában
●        A tanári és hallgatói önismeret fejlesztésének pedagógiai lehetőségei

Doktori fokozatszerzés:

 • Neveléstudományok 2009, ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola

„Serdülők önmagukról alkotott képe narratív megközelítésben: az önismereti

kompetencia fejlesztésének lehetőségei a pedagógiai gyakorlatban”

 

Témavezetés:

 • A személyes és szociális kompetenciák szerepe a szakmai fejlődésben
 • Tanulói önismeret és iskolai eredményesség
 • Pedagógusi önismeret és önfejlesztés az élethosszig tartó tanulás perspektívájából
 • Formális és nem formális tanulás az iskolában és iskolán kívül
 • Az iskola szervezeti kultúrája a szereplők narratívumai mentén

 

Doktori szigorlati bizottságban való részvétel:

 • Gál Gyöngyi: A Magyarországra áttelepedett erdélyi Magyar pedagógusok szakmai és társadalmi integrációja (2010, doktori szigorlat)

Legfrissebb publikációk:

 1. Tókos Katalin (2011): A folyamatos szakmai fejlődésre épülő pedagógusi pályamodell Romániában. In: Falus Iván (szerk.): Tanári pályaalkalmasság-kompetenciák-sztenderdek. Nemzetközi áttekintés. Líceum Kiadó, Eger.
 2. Társszerzőségben: Kotschy Beáta (szerk., 2011):A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei. Líceum Kiadó, Eger.
 3. Falus Iván – Felméry Klára – Imre Anna – Kálmán Orsolya – Kimmel Magdolna- Kotschy Andrásné – Mészáros György – Rapos Nóra – Tókos Katalin (2011): A pedagógusok felkészültségét mutató krtitériumok/sztenderdek és megítélésük módszerei. Vitaanyag. http://www.epednet.ektf.hu/?page=dispute.
 4. Tókos Katalin (2010): A tanulási eredmények-megközelítés értelmezése és alkalmazása a Corvinus Egyetem Közgagzdaságtudományi Kar Gazdaságpolitika Tanszékének oktatási tevékenységében. ( LeO2 Tempus-kutatás, kézirat).
 5. Társszerzőségben. Kárpáti Zoltán-Szigeti Tóth János-Turóczyné Vesztegh Rozália-Tókos Katalin (2009): A tanulás sokfélesége. Kutatás a felnőttkori tanulás indítékairól és akadályairól. Zárótanulmány. Magyar Népfőiskolai Társaság, Budapest.

Legfontosabb publikációk:

 1. Tókos Katalin (2011): A folyamatos szakmai fejlődésre épülő pedagógusi pályamodell Romániában. In: Falus Iván (szerk.): Tanári pályaalkalmasság-kompetenciák-sztenderdek. Nemzetközi áttekintés. Líceum Kiadó, Eger.
 2. Tókos Katalin (2009): Serdülők önmagukról alkotott képe narratív megközelítésben. Az önismereti kompetencia fejlesztésének lehetőségei a pedagógiai gyakorlatban. PhD-disszertáció, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest. Kézirat.
 3. Társszerzőségben. Kárpáti Zoltán-Szigeti Tóth János-Turóczyné Vesztegh Rozália-Tókos Katalin (2009): A tanulás sokfélesége. Kutatás a felnőttkori tanulás indítékairól és akadályairól. Zárótanulmány. Magyar Népfőiskolai Társaság, Budapest.
 4. Tókos Katalin (2008): Beszélgetések tanárszakos hallgatókkal önismeretről-önismeretfejlesztésről: jelentéséről, helyéről, szerepéről- tanárképzés és közoktatás kölcsönhatása felől. Gondolatok, dilemmák, formálódó és átformálódó irányelvek műhelymunka közben. Pedagógusképzés. 3. 103-119.
 5. Tókos Katalin (2007): Serdülők önmagukról alkotott képe önjellemzéseik, én-történeteik tükrében- narratív megközelítésben. Egy kvalitatív kutatás körvonalai. Képzés és Gyakorlat. 3. 2-34.
 6. Tókos Katalin (2006): Az „életszerű” problémák megjelenítésének lehetőségei az oktatás tartalmi szabályozásának tükrében.  Új Pedagógiai Szemle. 5. 107-116.
 7. Tókos Katalin (2006): Énbemutatás, önjellemzés, identitás-próbák (az interneten) narratív-kommunikatív szemszögből.Új Pedagógiai Szemle. 9. 48-62.

Szakmai, közéleti tevékenység:

 • ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola, Tanulás-tanítás program, titkár
 • Magyar Mentálhigiénés Szövetség, tag
 • Tanárképzők Szövetsége, tag
 • Magyar Videotréning Egyesület, tag
 • Magyar Pedagógiai Társaság, tag

 

 

Hivatkozások:

●       Letölthető Publikációs Lista Tokos Kata