Trencsényi László

Trencsényi László, címzetes egyetemi tanár, óraadó
szoba: KAZY 304
telefon: 461-4500/3864
e-mail: trencsenyi.laszlo@ppk.elte.hu
Weblap: www.ppk.elte.hu/trencsenyi-laszlo

Kutatási terület:

 •  neveléselmélet alapkérdései
 • gyermekkultúra
 • civilek az iskola világában és körülötte, serdülőmozgalmak
 • közoktatás és közművelődés egysége
 • iskolai  autonómia, pedagógiai program, innovációelmélet, -történet
 • esélyegyenlőség, komprehenzív iskola

Doktori fokozatszerzés: CSc fokozat Neveléstudományokból 1983-ban az MTA TMB-től; habilitáció a Debreceni Egyetemen 2005-ben

Témavezetés:

 • iskolakutatás – az iskola mint szervezet – iskolai minőségbiztosítás – iskolai esettanulmány
 • gyermekkultúra
 • mozgalompedagógia – gyerekek, kamaszok civil világa
 • művészeti nevelés
 • innovációelmlélet – innováció gyakorlata
 • általános és alkalmazott neveléselmélet

Publikációk: https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10002295

Szakmai, közéleti tevékenység:

 • Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottsága tagja
 • Magyar Pedagógiai Társaság ügyvezető elnöke
 • Academia Ludi et Artis művészetpedagógiai egyesület alelnöke
 • Általános Művelődési Központok Országos Egyesülete választmányi tag
 • OKNT tag, a Kerettantervi Bizottság elnöke

Hivatkozások: