Ujhelyi Adrienn

Ujhelyi Adrienn, egyetemi adjunktus
szoba: IZU 205.
telefon: 461-2600/5642
e-mail: ujhelyi.adrienn@ppk.elte.hu
weblap: www.ppk.elte.hu/ujhelyi-adrienn

Tudományos tevékenység
Kutatási terület:

 • digitális generáció
 • digitális írástudás
 • az anonimitás szociális reprezentációja
 • online közösségek percepciója
 • virtuális valóság
 • online aktivizmus

Témavezetés:

 • oversharing
 • digitális írástudás fejlesztése
 • az anonimitás szociális reprezentációja
 • A Facebook szociálpszichológiája

Legfontosabb publikációk:

 1. Digitális nemzedék szociálpszichológiai nézőpontból. (2013) In: Digitális_de_generáció 2.0. Underground kiadó, Budapest.
 2. Digitális nemzedék – szociálpszichológiai nézőpontból (2013) Digitális Nemzedék Konferencia – absztraktkötet
 3. Do virtual groups look real? Perception of online groups. In: Kiss P. (ed.): Social-Political Contexts for Intergroup Relations and Public Thought (megjelenés alatt)
 4. Online csoportok percepciója. In: Fülöp M., Szabó É. (2012): A pszichológia minttársadalomtudomány. A 70 éves Hunyady György tiszteletére. Eötvös Kiadó, Budapest.
 5. Online csoportok kívülről és belülről. PhD-dolgozat. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, 2012.

Szakmai, közéleti tevékenység:

 • Alkalmazott Pszichológia c. folyóirat – szerkesztőségi tag
 • Oktatás-Informatika c. folyóirat – szerkesztőségi tag
 • Kari Minőségbiztosítási Bizottság – tag