V. Komlósi Annamária

 

  V. Komlósi Annamária címzetes egyetemi tanár
szoba: IZU 409
telefon: 461-2600/5622
e-mail: v.komlosi.annamaria@ppk.elte.hu
weblap: www.ppk.elte.hu/v-komlosi-annamaria

 

Tudományos tevékenység

Kutatási terület:

 • Az egészséges kontra  patológiás (depressziós) személyiségműködés
 • Az önbecsülés/önértékelés szerepe a személyiségműködésben (önszabályozásban)
 • Az egészséges énkép- és személyiségszerveződés
 • A katasztrófák (és egyéb taraumák) hatása a személyiségre

Doktori fokozatszerzés:

Cím: A depresszió önszabályozási megközelítése. (Aspirációk, elhárító stratégiák és kockázatvállalási attitűd mint önszabályozási mechanizmusok kapcsolata a depresszióval)

Téma: pszichológia  ELTE PPK 2005

Témavezetés:

 • Az önbecsülés és reziliencia (rugalmas ellenálló-képesség) kapcsolata
 • Katasztrófát (traumát) átélt személyek lelki állapotának alakulása

– a személy rezilienciájának függvényében

– a személy szociális kohéziójának függvényében

Legfrissebb publikációk:

 1. V.KOMLÓSI A., RÓZSA S., MÓRICZ É. (2006): Az Aspirációs index hazai alkalmazásával szerzett tapasztalatok. Magyar Pszichológiai Szemle. 61. 2. 237-250.
 2. V. KOMLÓSI A. (2007): Az ego- (én-)pszichológiai és tárgykapcsolati fordulat megjelenése. In: Gyöngyösiné Kiss E, Oláh A. (Szerk): Vázlatok a személyiségről. Új Mandátum Kiadó. 203-223.
 3. V. KOMLÓSI A. (2007): Napjaink önértékelés-kutatásainak áttekintése. Önértékelés és/vagy önelfogadás? In: Demetrovics Zs., Kökönyei Gy., Oláh A. (szerk.): Személyiséglélektantól az egészségpszichológiáig. Tanulmányok Kulcsár Zsuzsanna tiszteletére. Trefort Kiadó. Bp. 20-46.
 4. V. KOMLÓSI A., RÓZSA S., MILANOVICH, D., LÉNÁRT Á., KOMLÓSI, P. (2011):  Katasztrófa utáni komplex pszichológiai támogatási rendszer elvei. Javaslatok a 2010 tavaszi hazai árvíz tapasztalatai alapján. In: Alkalmazott pszichológia XII. 3-4. 125-138. o. ISSN: 1419-2474
 5. V.KOMLÓSI A. (2012): Az önbecsülés egészségpszichológiai nézőpontból. In Demetrovics Zs., Urbán R. Rigó A. Oláh A. (Szerk) Az egészségpszichológia elmélete és alkalmazása I. ELTE Eötvös Kiadó, Bp. 69-95.

Legfontosabb publikációk:

 1. V. KOMLÓSI A. (1999): Nem vagy egyedül. Osiris Kiadó. Bp.
 2. RÓZSA S., V. KOMLÓSI A., KÕ N., VETRÓ Á., GÁDOROS J., CSORBA J. (1999): A gyermek- és serdülõkori depresszió kérdõíves mérésének lehetõsége a klinikai és normatív mintán szerzett tapasztalatok alapján. Pszichológia (19), 4, 459-482.o.
 3. V. KOMLÓSI A., RÓZSA S. (2001): Elhárítás, megküzdés, depresszió. Adatok és gondolatok a három jelenség kapcsolatáról – fejlődési vetületben. In: Pléh Cs., László J., Oláh A. (Szerk.)Tanulás, kezdeményezés, alkotás. Barkóczi Ilona 75. születésnapjára. ELTE Eötvös Kiadó, Bp. 337-351.
 4. V. KOMLÓSI A. (2003): Adalékok a játék pszichológiai funkcióinak értelmezéséhez (különös tekintettel a játék és a kockázatvállalás viszonyára) Alkalmazott Pszichológia. V. évf. 2. sz. 43-56. o.
 5. V. KOMLÓSI A. és MÓRICZ É. (2003): Kitekintés: A szerencsejáték gazdaságpszichológiai vetületben. In: Hunyady Gy., Székely M. (Szerk.): Gazdaságpszichológia. Osiris Kiadó Bp. 441-454.
 6. V. KOMLÓSI A. (2004): Kockázatvállalás és depresszió. Az optimális egyén-környezet viszonyt szabályozó folyamatok. In: Horváth D., SándorI. (szerk.) A kockázatvállalás kihívásai. Budapesti Corvinus Egyetem. Bp. 111-120.
 7. V. KOMLÓSI A. (2007): Az ego- (én-)pszichológiai és tárgykapcsolati fordulat megjelenése. In: Gyöngyösiné Kiss E, Oláh A. (Szerk): Vázlatok a személyiségről. Új Mandátum Kiadó 203-223.
 8. V. KOMLÓSI A. (2007): Napjaink önértékelés-kutatásainak áttekintése. Önértékelés és/vagy önelfogadás? In: Demetrovics Zs., Kökönyei Gy.,Oláh A. (szerk.): Személyiséglélektantól az egészségpszichológiáig. Tanulmányok Kulcsár Zsuzsanna tiszteletére. Trefort Kiadó. Bp. 20-46.
 9. V. KOMLÓSI A., RÓZSA S., MILANOVICH, D., LÉNÁRT Á., KOMLÓSI, P. (2011):  Katasztrófa utáni komplex pszichológiai támogatási rendszer elvei. Javaslatok a 2010 tavaszi hazai árvíz tapasztalatai alapján. In: Alkalmazott pszichológia XII. 3-4. 125-138. o. ISSN: 1419-2474
 10. V.KOMLÓSI A. (2012): Az önbecsülés egészségpszichológiai nézőpontból. In Demetrovics Zs., Urbán R. Rigó A. Oláh A. (Szerk) Az egészségpszichológia elmélete és alkalmazása I. ELTE Eötvös Kiadó, Bp. 69-95.

Szakmai, közéleti tevékenység:

 • A Magyar Pszichológiai Társaságban az  Általános Pszichológiai Szekció, és az Egészségpszichológiai Szekció tagja
 • Az MPT Katasztrófapszichológiai Szekciójának társelnöke
 • Az URSUS Libris Kiadó „Emberközpontú pszichológia” sorozatának szerkesztője
 • Az Alapítvány a Kamaszokért szervezet kuratóriumi elnöke

Hivatkozás: