Vámos Ágnes

Vámos Ágnes
tanszékvezető, egyetemi tanár
szoba: KAZY 219
telefon: 461-4500/3843
e-mail: vamos.agnes@ppk.elte.hu
weblap: www.ppk.elte.hu/vamos-agnes

Tudományos tevékenység :

Kutatási terület:

●        Az oktatás elmélete és gyakorlata
●        Felsőoktatáspedagógia, képzési programok kutatása, kurrikulum-fejlesztés kutatása
●        Nyelvpedagógia, tannyelvpedagógia, kisebbségpedagógia

Doktori fokozatszerzés: CSc Neveléstudomány (1994). Habilitáció (ELTE, 2007).

Témavezetés:

Szakdolgozati témák  pedagógia BA, neveléstudományi MA és tanári MA szakosoknak:

 • Tanulás a felsőoktatásban
 • Képzési program-elemzés a felsőoktatásban
 • Pedagógia alapszakot végzettek a munka világában
 • Iskolatitkár szerepei és az iskolai szervezet-menedzsment támogatása

Doktori kutatási témák a 2012/2013. tanévre:

 • Felsőoktatáspedagógia a képzők világában
 • Tanulási eredmények a felsőoktatásban
 • Képzési program-kutatás
 • Kurrikulum-kutatás
 • Fejlesztés- és innovációkutatás
 • Tannyelvpolitika, tannyelvpedagógia, kisebbségpedagógia

 

Legfrissebb publikációk:

 1. Ágnes Boreczky – Erzsébet Czachesz – János Győri – Ágnes Vámos (2011):Multicultural education in Hungary. In: Cultural diversity in the classroom. Julia Spinthorakis-John Lalor-Wolfgang Berg (ed.) Verlag für Sozialwissenschaften in Wiesbaden. 23-33.
 2. Wakai Seiji és Vámos Ágnes (2011): Plurikulturális kompetencia megszerzése a tanórákon. Iskolakultúra. 6-7. 87-98.
 3. Vámos Ágnes (2011): Külföldiek iskolái. Educatio. 2.
 4. Vámos Ágnes (2011): A tanulási eredmények az oktatásban és az értékelésben. TEMPUS Közalapítvány, Budapest. (Elérhető volt: 2011-02-04: http://www.tpf.hu/pages/books/index.php?page_id=35&books_id=229 )
 5. Vámos Ágnes (2010): Tannyelvpolitika és tannyelvpedagógia. Kisebbségek nyelvi helyzete Romániában és a Kárpát medencében Situaţia lingvistică a minorităţilor din România şi din Bazinul Carpatic. EMTE Sapientia, Csíkszereda, 2010. 06. 25-26.
 6. Mónika, Barcsy-Ágnes Vámos (2010): The schooling problems and the future of the Serbian minority in Hungary based on an empirical study. 35th ATEE conference: ‘Responsibility, challenge and support in teachers life-long development’, 26-30 August, Budapest, Hungary.
 7. Vámos Ágnes (2009): A két tanítási nyelvű iskolák tankönyv- és taneszközellátottsága és ennek hatása  a tannyelvpedagógiára. Magyar Pedagógia, 1. 5-27.
 8. Ágnes, Vámos (2009): The function of foreign language at the school-leaving examination and language pedagogy in bilingual education. The 35th International Association for Educational Assessment (IAEA) Annual Conference, Brisbane, Australia, 2009. 09. 13-18.

Legfontosabb publikációk:

 1. Vámos Ágnes (1998): Magyarország tannyelvi atlasza; Atlas of languages of instruction in Hungary; Atlas der Unterrichtssprachen in Ungarn.   Keraban Kiadó, Budapest. 584 p. (ISBN: 963 8146 49 4)
 2. Vámos Ágnes (2003): Metafora a pedagógiában. (Oktatás-módszertani kiskönyvtár). Gondolat Kiadói Kör, Budapest. 109 p. (ISBN: 963 9500 60 7)
 3. Vámos Ágnes (2008): A kétnyelvű oktatás tannyelv-politikai problématörténete és jelenkora. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
 4. Vámos Ágnes (2011): A tanulási eredmények az oktatásban és az értékelésben. TEMPUS Közalapítvány, Budapest. (Elérhető volt: 2011-02-04: http://www.tpf.hu/pages/books/index.php?page_id=35&books_id=229 )
 1. Vámos Ágnes (2003):A pedagógusok értékelés-fogalmának elemzése metaforahálóval. In: A pedagógusok pedagógiája. (szerk.: Golnhofer Erzsébet – Nahalka István) Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 283-306.o.

Szakmai, közéleti tevékenység:

Aktívitás (2010-2011)

●        MTA Pedagógia Bizottság Didaktikai Albizottság, titkár
●        ELTE PPK Kari Tanács, tag
●        ELTE PPK Kari Tudományos Bizottság, tag
●        ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola, Tanítás és Tanulás Program, programvezető
●        ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola Doktori Tanács, törzstag
●        ELTE PPK szakfelelős (pedagógia BA)
●        Pedagógusképzés folyóirat, rovatvezető
●        Pedagógiai Médiumok Egyesület, elnökségi tag
●        MPT Didaktikai szakosztály, tag
●        Tanárképzők Szövetsége, tag
●        International Association for Educational Assessment, tag
●        International Association for Intercultural Education, tag

Kutatási témavezetés (2010-2011):

●        TÁMOP 4.2.1. 4. Pillér, pillérvezető-helyettes
●        TÁMOP 4.2.1. 4. Pillér, 26. elemi projektvezető (BaBe-kutatás=Bachelor képzés Bevezetése)
●        Tempus KA, LeO2-kutatásvezető: Tanulási eredmények a felsőoktatásban és az értékelésben.

Hivatkozások: