Vargha András

 

  Vargha András, professor emeritus
szoba: IZU 410
telefon: 461-4500/5614
e-mail: vargha.andras@ppk.elte.hu
weblap: www.ppk.elte.hu/vargha-andras

 

Tudományos tevékenység :

Kutatási terület:

 • Projektív tesztek pszichometriája
 • Pszichológiai statisztikai eljárások feltételei és robusztusságuk
 • Olson-féle családteszt

 

Doktori fokozatszerzés: cím, terület, év, egyetem:

 • CSc (PhD): A Szondi-teszt pszichometriája, (Pszichológia), 1995. ELTE, MTA
 • DSc: Mi történik, mit tegyünk, ha változónk nem normális eloszlású? Számítógépes statisztikai elemzések, ordinális csoportösszehasonlító modellek. (Pszichológia), 2005, MTADoktori fokozatszerzés: cím, terület, év, egyetem

 

Témavezetés (ajánlott témák):

 • Projektív tesztek pszichometriája
 • Pszichológiai statisztikai eljárások feltételei és robusztusságuk
 • Családvizsgálat Pszichológiai tesztekkel

 

Legfrissebb publikációk:

 1. Császár_Nagy N., Demetrovics Zs., Vargha A. (szerk.) (2011). A klinikai pszichológia horizontja. Tisztelgő kötet Bagdy Emőke 70. születésnapjára. Károli Gáspár Református Egyetem, L’Harmattan Kiadó, Budapest. (748 oldal)
 2. Vargha A. (2011). Többváltozós statisztikai módszerek a Rorschach-kutatások szolgálatában. In: Császár_Nagy N., Demetrovics Zs., Vargha A. (szerk.) (2011). A klinikai pszichológia horizontja. Tisztelgő kötet Bagdy Emőke 70. születésnapjára. Károli Gáspár Református Egyetem, L’Harmattan Kiadó, Budapest, 728-748.
 3. Vargha A. (2011). A parciális korrelációs együttható értelmezési problémái a többdimenziós normalitás feltételének sérülése esetén. Statisztikai Szemle, 89 (3) 275-293.
 4. Surányi, Zs., Babocsay, Á., Takács, Sz., Vargha, A. (2011). Új klasszifikációs módszerek a személyiségpszichológiában. Pszichológia, 31 (4), 317-340.
 5. Gyöngyösiné Kiss, E., Hosszú, D., Káplár, M., Vargha A., Demetrovics Zs. (2010). Understanding different types of drug addiction. A psychodynamic approach. Szondiana, 30, (1) (in press)
 6. Borbély A. és Vargha A. (2010). Az l variabilitása öt foglalkozási csoportban – Kutatások a Budapesti Szociolingvisztikai Interjú beszélt nyelvi korpuszban. Magyar Nyelv, 106 (4), 455–470.
 7. Telek T, Gonda X, Lazary J, Benko A, Pap D, Vargha A, Bagdy G (2010). Psychiatry Research, 179 (1), 81-85. (Imp. F.: 2,37)
 8. Mirnics, Z., Vargha, A, Tóth, M., Bagdy, E. (2010). Cross-Cultural Applicability of FACES IV. Journal of Family Psychotherapy, 21 (1), 17-33, doi:10.1080/08975351003618577. (Imp. F.: 0,06)
 9. KovácsI., Vargha A., Ali I., Bódizs R. (2010). Álomminőség, trauma és öngyilkosság alkalmazkodási zavarban [Dream quality, trauma and suicide in adjustment disorder]. Psychiatria Hungarica, 25 (1), 62-73

 

Legfontosabb publikációk:

 1. Vargha A. (2007). Matematikai statisztika pszichológiai, nyelvészeti és biológiai alkalmazásokkal (2. kiadás). Pólya Kiadó, Budapest. (488 oldal)
 2. Bagdy E., Mirnics Zs. és Vargha A. (szerk.) (2007). Egyén – Pár – Család. Tanulmányok a pszichodiagnosztikai tesztadaptációs és tesztfejlesztési kutatások köréből. Animula, Budapest.
 3. Delaney, H. D. és Vargha, A. (2002). Comparing several robust tests of stochastic equality with ordinally scaled variables and small to moderate sized samples. Psychological Methods, 7 (4), 485-503. (Imp. F.: 2,07)
 4. Vargha, A. és Delaney, H. D. (2000). A critique and improvement of the CL common language effect size statistic of McGraw and Wong. Journal of Educational and Behavioral Statistics, 25, 101-132. (Imp. F.: 0,52)
 5. Vargha, A. és Delaney, H. D. (1998). The Kruskal-Wallis test and stochastic homogeneity. Journal of Educational and Behavioral Statistics, 23, 170-192. (Imp. F.: 0,52)
 6. Vargha, A., Rudas, T., Delaney, H. D. és Maxwell, S. E. (1996). Dichotomization, partial correlation, and conditional independence. Journal of Educational and Behavioral Statistics, 21, 264-282. (Imp. F.: 0,52)

 

Szakmai, közéleti tevékenység:

 • Magyar Pszichológiai Társaság főtitkára (2008-tól, tag: 1976-tól
 • Statisztikai Szemle szerkesztőbizottságának tagja (2011-től)
 • European Journal of Mental Health szerkesztőbizottságának tagja (2008-tól)
 • European Association of Psychological Assessment tagja (2007-től)
 • ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Gazdasági Bizottságának tagja (2003-2006)
 • European Association of Methodology tagja (2004-től)
 • OTKA Műszerbizottság tagja (2001–2004)
 • OTKA Pszichológiai Szakzsűri tagja (1997–2000)
 • Magyar Pszichológiai Szemle rovatvezetője (1991–1998)

 

Hivatkozás: