Veres-Székely Anna

Veres-Székely Anna, Ph.D., habil. egyetemi docens
szoba: Izu 112
telefon: 461-2600/5692
email: szekely.anna@ppk.elte.hu
weblap: www.ppk.elte.hu/veresszekely-anna; http://www.affektiv.hu/doku.php?id=vsza:vsza

Tudományos tevékenység

Kutatási területek:

  • Pszichogenetika: Humán jellemzőket örökítő kandidáns génhatások vizsgálata

Az olyan emberi tulajdonságokat, mint a temperamentum, vagy a kognitív képességek, jellemzően sokféle génváltozat alakítja egymással és környezeti tényezőkkel interakcióban. Kutatásaink során a résztvevőktől fájdalommentes módszerrel DNS mintát veszünk, mely a Semmelweis Egyetem Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézetének Molekuláris Genetikai Laboratóriumában kerül genetikai tesztelésre. A vizsgálandó fenotípusos jellemzők egyéni különbségeit kérdőíves és viselkedés tesztek alapján mérjük. Az interdiszciplináris kutatás során nyert pszichológiai és genetikai paraméterek elemzésével célunk olyan génvariánsok meghatározása, melyek kimutathatóan hozzájárulnak a mért fenotípusos jellemző populációs szintű variabilitásához. Eddigi kutatásaink során összefüggést mutattunk ki a kitartás temperamentum dimenzió és a DRD4 VNTR polimorfizmus között (Szekely, Ronai, és mtsai., 2004). Elsőként igazoltuk a DRD4 7-es allél és a reakcióidő szignifikáns összefüggését egyszerű verbális tesztek (szókiolvasás és szóismétlés), valamint képmegnevezési feladat alapján (Szekely és mtsai., 2011). Független mintán igazoltuk a COMT Val/Met polimorfizmus és a hipnábilitás összefüggését két, korábban leírt asszociáció vizsgálat eredményeivel összhangban (Szekely és mtsai., 2010). Jelen pszichogenetikai kutatásunk a kognitív képességek korfüggő változásait elemzi, további tervünk a reakcióidő teljesítményre ható genetikai és helyzeti tényezők interakciós szemléletű vizsgálata.

  • Pszicholingvisztika: interkulturális nyelvi összehasonlító vizsgálatok

A kaliforniai egyetem nyelvi kutató központjával (Center for Research in Language, University of California, San Diego) kollaborációban egy kiterjedt, több nyelvre standardizált képi ingerkészletet fejlesztettünk ki (Szekely, és mtsai., 2003). A közel félmillió reakcióidő és válasz adatból álló komplex adatbázis (Szekely, Jacobsen, és mtsai., 2004) a lexikális feldolgozás szempontjából kritikus változókat tartalmaz, melyeket nyelvek (Bates, és mtsai., 2003), illetve szófajok szerint (Szekely, és mtsai., 2005) hasonlítottunk össze. A program célkitűzésével összhangban a kutatás során kidolgozott ingeranyagot, a hét nyelv standardjait, illetve a kapott eredményeket hozzáférhetővé tettem a világhálón (http://crl.ucsd.edu/~aszekely/ipnp/).

Doktori fokozatszerzés: Ph.D, pszichológiai tudományok, 2003, Eötvös Loránd Tudományegyetem.

Témavezetés:

A Pszichogenetikai Labor kutatási témáiban, melyek műhelymunka, TDK, szakdolgozati és doktori munkák keretében választhatók: http://apik.hu/doku.php?id=vsza:kut_temak

  • Kognitív funkciók életkori változásainak öröklött komponensei
  • Major depressziós betegek pszichiátriai genetikai vizsgálata
  • Genetikai faktorok a dohányzási szokások és a nikotinfüggőség hátterében

Legfrissebb publikációk:

Szekely, A., Balota, D. A., Duchek, J. M., Nemoda, Z., Vereczkei, A., és Sasvari-Szekely, M.: Genetic factors of reaction time performance: DRD4 7-repeat allele associated with slower responses, Genes, Brain and Behavior (in press), 2011 Impakt faktor: 3.795

Demetrovics Z, Varga G, Szekely A, Vereczkei A, Csorba J, Balazs H, Hoffman K, Sasvari-Szekely M, Barta C.: Association between Novelty Seeking of opiate dependent patients and the catechol-O-methyltransferase (COMT) val158met polymorphism, Comprehensive Psychiatry, in press (Available online 8 January 2010), 2010 Impakt faktor: 2.054

Szekely A, Kovacs-Nagy R, Bányai ÉI, Gősi-Greguss AC, Varga K, Halmai Z, Ronai Z, Sasvari-Szekely M: Association Between Hypnotizability and the Catechol-O-Methyltransferase (COMT) Polymorphism., International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 58(3), 301-315., 2010 Impakt faktor: 2.068

Hejjas K, Szekely A, Domotor E, Halmai Z, Balogh G, Schilling B, Sarosi A, Faludi G, Sasvari-Szekely M, Nemoda Z.: Association between depression and the Gln460Arg polymorphism of P2RX7 Gene: A dimensional approach, American Journal of Medical Genetics Part B-Neuropsychiatric Genetics, 150B(2), 295-299., 2009 Impakt faktor: 3.481, Független hivatkozások száma: 4

Hejjas, K., Kubinyi, E., Ronai, Z., Szekely, A., Vas, J., Miklosi, A., Sasvari-Szekely, M., Kereszturi, E.: Molecular and behavioral analysis of the intron 2 repeat polymorphism in the canine dopamine D4 receptor gene, Genes, Brain and Behavior, 8(3), 330-336, 2009 Impakt faktor: 3.795, Független hivatkozások száma: 1

Legfontosabb publikációk:

Szekely, A., D’Amico, S., Devescovi, A., Federmeier, K., Herron, D., Iyer, G., Jacobsen, T., Arévalo, A. L., Vargha, A., & Bates, E.: Timed action and object naming, Cortex, 41(1), 7-26., 2005 Impakt faktor: 3.584, Független hivatkozások száma: 24

Szekely, A.*, Ronai, Z.*, Nemoda, Z., Kolmann, G., Gervai, J., & Sasvari-Szekely, M: Human personality dimensions of persistence and harm avoidance associated with DRD4 and 5-HTTLPR polymorphisms, American Journal of Medical Genetics Part B-Neuropsychiatric Genetics, 126B(1), 106-110., 2004 Impakt faktor: 2.378, Független hivatkozások száma: 23

Szekely, A., Jacobsen, T., D’Amico, S., Devescovi, A., Andonova, E., Herron, D., Lu, C. C., Pechmann, T., Pleh, C., Wicha, N., Federmeier, K., Gerdjikova, I., et al.: A new on-line resource for psycholinguistic studies., Journal of Memory and Language, 51(2), 247-250., 2004 Impakt faktor: 2.380, Független hivatkozások száma: 35

Szekely, A., D’Amico, S., Devescovi, A., Federmeier, K., Herron, D., Iyer, G., Jacobsen, T., & Bates, E.: Timed picture naming: Extended norms and validation against previous studies., Behavior Research Methods Instruments & Computers, 35(4), 621-633., 2003 Impakt faktor: 0.872, Független hivatkozások száma: 24

Ronai, Z*., Szekely, A*., Nemoda, Z., Lakatos, K., Gervai, J., Staub, M., & Sasvari-Szekely, M.: Association between Novelty Seeking and the-521 C/T polymorphism in the promoter region of the DRD4 gene, Molecular Psychiatry, 6(1), 35-38., 2001 Impakt faktor: 6.250, Független hivatkozások száma: 46Szakmai, közéleti tevékenység:

Szakmai, közéleti tevékenység:

Tudományos társasági tagság:

Magyar Pszichológiai Társaság (Általános Pszichológiai Szekció)

International Society of Psychiatric Genetics

American Psychological Association

Alkalmi felkért bíráló tudományos folyóiratokban:

Behavior Research Methods, Instruments, & Computers (Psychonomic Society Publication)

BMC Genetics (BioMed Central)

Developmental Psychology (American Psychological Association)

Journal of Psychophysiology (Hogrefe & Huber Publishers)

Journal of Psychosomatic Research

Journal of Affective Disorders

Molecular Psychiatry (Nature Publishing Groups)

Personality and Individual Differences (Elsevier Ltd.)

Psychiatry Research (Elsevier Ltd.), Psychological Research

Quality of Life Research (Springer)

Quarterly Journal of Experimental Psychology (Psychology Press)

European Commission bíráló bizottsági tag:

FP6: Objective 2.6.2: „Ambient Assisted Living” for the aging society

FP7: Objective 7.1: ICT for independent living and inclusion (ageing)

Ösztöndíjak:

2003:     Fulbright ösztöndíj (University of California, San Diego, USA, 5 hónap)

2005:     Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj (ELTE-PPK, 12 hónap)

2007–2010: Bolyai János  Kutatási  Ösztöndíj (ELTE-PPK, 36 hónap)

Tudományos tématámogatások:

2000-2002 NATO, Collaborative Linkage Grant LST.CLG.977502 (résztvevő), témavezető: Elizabeth Bates

2003–2006 OTKA F 042730 (résztvevő), témavezető: Zsolt Rónai

2004-2007 GVOP AKF, Res.&Tech.Innovation Fund 3.1.1-200405-0324/3.0 (résztvevő), témavezető: Maria Sasvari

2005-2008 OTKA T 048576 (résztvevő), témavezető: Maria Sasvari

2007-2009 FIRCA NIH-R01 MH 062030 (résztvevő), témavezető: Maria Sasvari

2009–2011 ETT 254/09 (résztvevő), témavezető: Maria Sasvari

2010-2013 OTKA K81466 (résztvevő), témavezető: Maria Sasvari

Hivatkozások: