Vincze Beatrix

Dr. Vincze Beatrix, egyetemi adjunktus
szoba: KAZY 308/A
telefon: 461-4500/3881
e-mail: vincze.beatrix@ppk.elte.hu
weblap: www.ppk.elte.hu/vincze-beatrix

Tudományos tevékenység

Kutatási terület:

 • a reformpedagógia és az életreform mozgalom hazai és nemzetközi összefüggései
 • projektpedagógia Magyarországon és az európai projektpedagógia új törekvései
 • a tanárképzés története

Kutatási projektek:

 • 2012-2014 A magyar neveléstudomány története a szakmai folyóiratok tükrében (1945–1989) – tudományos kommunikáció, szakmai diskurzusok, K 100496 számú OTKA, Pedagógiatörténeti Tanszék
 • 2008-2012 Az életreform mozgalom hatása Magyarországon a két világháború között. OTKA, Pedagógiatörténeti Tanszék
 • 2006-2008 Pedagógiai és kulturális irányzatok a k. u. k. Monarchiában. OTKA, Pedagógiatörténeti Tanszék
 • 2011-12 A magyar tanárképzés története, 1945-1990. TÁMOP 4.2.1./B-09-KMR, ELTE PPK, Pedagógiatörténeti Tanszék

A tanárképzést támogató projektek, egyéb tevékenységek:

 • 2013-2014 Új Nemzedék Plusz, Bázisiskola Program,TÁMOP 3.3.12. „Átfogó ifjúsági szolgáltatásfejlesztés a köznevelésben tanuló diákok esélyegyenlőségének növelése érdekében” (mentor, tréner, szervezetfejlesztő)
 • 2009-11 TÁMOP 4.1.2. B projekt, 10. számú alprojekt (vezető), EKF TKTK (A tanárképzést segítő eszközök, módszerek kidolgozása, közreadása; a pedagógiatanár mesterképzés támogatása (Kreatív tanulás tantárgy bevezetése, az elektronikus portfóliók használatának elemzése, hallgatói elégedettség vizsgálat)
  • 2010 HEFOP 3.3.2. EKF: A kompetencialapú tanítási programok elterjesztése a tanárképzésben. (A pedagógusképző intézmények oktatói összetételének, tanterveinek, oktatási gyakorlatának vizsgálata/ Nyíregyházán)
  • 2009-11 TÁMOP 4.1.2. C EKF TKTK, Elektronikus tananyag készítése a projektmódszerről
  • 2010 EKF TKTK Neveléstudományi MA képzés és a Neveléstudományi Doktori Iskola Akkreditációjának előkészítése
 • 2010 K-2008-TÁMOP-3.1.1-08/1 Pedagógiai rendszerek.

Az oktatási program (pedagógiai rendszer) Németországban:

Az iskolafejlesztés gyakorlata a német oktatási rendszerben. (2010)

 • 2007-08 Nemzetközi Projekt: Ungarndeutsche in Ungarn – Ungarn in Deutschland nach 1945. Pilisvörösvár-Oberansbach, EVZ-Stiftung.
 • 2001-2008 Nemzetközi Projekt: Jugend-Schule-Witschaft. IZOP-Institut.

Doktori fokozatszerzés: A projektoktatás elmélete és gyakorlata a hazai középiskolai oktatásban. ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola, 2007.

Témavezetés:

 • neveléstörténet (a dualizmus és a két világháború közötti időszak)
 • modern nevelésfilozófiai irányzatok
 • reformpedagógiai iskolák a nemzetközi és a hazai oktatásban
 • projektoktatás elmélete és gyakorlata

Publikációk: https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10035490

Konferenciák (2014-2010):

 • Jó gyakorlatok a német közoktatásban. (2014) Tudós tanárok-tanát tudósok, ELTE BTK.
 • A reformpedagógia és az életreform mozgalom helye és szerepe a 20. századi neveléstudományi kutatások tükrében. (2014), ONK, Debrecen.
 • Életpálya-támogatás az iskolában. (2014), Összebeszélünk, I. Ifjúságügyi kongresszus, ELTE PPK.
 • A herbarti pedagógia recepciójának új kutatási lehetősége. (2014),II.Neveléstudományi és szakmódszertani konferencia, Érsekújvár.
 • A herbarti pedagógia megítélésének új nézőpontjai a 21. században. (2013) Nevelés- és művelődéstörténeti Konferencia, Miskolc.
 • Új megközelítések a 21. századi reformpedagógia szerepéről és helyéről. (2103), Pécs, PTE, Neveléstudományi Doktori Iskola.
 • A tudós tanárok tudományos ismeretterjesztő tevékenységek társadalmi hasznosulása a Horthy-korszakban. (2013), ONK, Eger.
 • A pedagógiatanár portfóliók tartalmi és formai elemzése. (2013), ONK, Eger.
 • A projektpedagógia szerepe a mai iskolai gyakorlatban. (2013), Pannon Egyetem, Társadalmi egyenlőtlenségek, I. Nemzetközi konferencia, Pápa.
 • Gyermekrejtvény, mesevilág, ornamens – praktikus prófétaság. (Életreform motívumok Lesznai Anna életművéből). (2013), Továbbélő utópiák II. – életreform törekvések a 20. század első felében. Institutalisation of Life Reform Ambitions in the First Half of the 20th Century. Selye János Egyetem, Komarno.
 • Lesznai Anna, Ritoók Emma és Tormay Cécile szellemi útkeresésének és törekvéseinek kapcsolata az életreform mozgalommal. (2013)Továbbélő utópiák: életreform törekvések a 20. század első felében, ELTE PPK, Budapest.
 • Aspects of the lifes reform movement in Hungary in the interwar period between 1938 and 1944: From pedagogical reforms to life and life reform. (2012), ISCHE, Genf.
 • Az elektronikus portfólió használatának tapasztalatai a tanárképzésben.(2012), Apáczai Napok, Győr.
 • Lesznai Anna művészetpedagógiai koncepciójának helye és szerepe a magyar reformpedagógiai mozgalomban. (2012), ONK, Budapest.
 • Az elektronikus portfólió alkalmazása a tanárképzésben.(2012), Taní-tani, Miskolc.
 • Reformpädagogik und Erziehung der Nation in Ungarn  zwischen den zwei Weltkriegen. 4th International Conference for Theory and Practice in Education Society and Education. Budapest. (2011)
 • A tanári kompetenciák fejlesztésének tapasztalatai a mesterképzésben. (2011), Taní-tani, Miskolc.
 • Lehrerbildung in Ungarn. Pedagógikum, 5. alprojekt. TÁMOP 4.2.1./B-09/1/KMR-2010-0003, Nemzetközi workshop, (2011), Eger.
 • Reformpedagógia gondolatok vs. pedagógiai reformok. (Márai Sándor: Röpiratok a nemzetnevelés ügyében.) (2011), ONK, Budapest.
 • Methodische Vielfalt im 21. Jahrhundert: Zaubern oder entzaubern (Erziehung, Bildung und Kultur). Nemzetközi Workshop a grazi Karl Franzens Universität és az ELTE PPK szervezésében). Pedagógikum, 5. alprojekt. (2010), TÁMOP 4.2.1./B-09/1/KMR-2010-0003, Eger.
 • Nép–népművészet–népi géniusz és a népnevelés motívumai
  Szabó Dezső és Németh László munkáiban.
  (2010), Táncművészeti Főiskola konferenciája, Budapest.
 • A projektoktatás lehetőségei a középiskolai oktatásban. (2010), Taní-tani, Miskolc.

Szakmai, közéleti tevékenység:

 • Magyarországi Reformpedagógiai Egyesület (elnök)
 • Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesületének (tag)