Pedagógiatörténeti Tanszék

Pedagógiatörténeti Tanszék

Az ELTE Szenátusának 2015. június 29-ei döntése értelmében az Intézetben a továbbiakban tanszékek helyett kutatócsoportok működnek. Az oldal frissítésére 2015 szeptemberében kerül sor.

cím: 1075 Budapest, Kazinczy utca 23–27. 210. szoba

a szervezeti egység vezetője: Németh András

a szervezeti egység ügyintézője: Kempf Katalin

ügyintézési idő: hétfő – csütörtök 9:00 – 16:00, péntek 9:00 – 15:00

telefon: 461-4500 / 3819

e-mail: kempf.katalin@ppk.elte.hu

tanszék weblapja: pedagogiatortenet.elte.hu

A fogadóórák időpontjai a tanszék weboldalán érhetőek el.

A tanszék keretében működő tudományos műhelyek és azokhoz kapcsolódó Pedagógiatörténeti Doktori Program szakmai munkájának középpontjában a neveléstudomány elméleti-alapozó (rendszerező, történeti és összehasonlító) részdiszciplínái mellett a reformpedagógia és az iskolai alternativitás, – valamint a múzeumpedagógia különböző elméleti, történeti témái állnak, amelyekben a rendszerező elméleti orientáció mellett megjelennek a különböző területek iskolai innovációs vonatkozásai is. A tanszék kurzusai a historiográfiai, az elméleti-történeti pedagógiai, komparatisztikai, illetve kvalitatív és kvantitatív kutatás-módszertani tájékozottság megszerzése mellett biztosítják a pedagógiai nézőpontú történeti antropológiai, illetve kultúrantropológiai kérdésfelvetések, valamint a történeti megközelítés és a mai társadalmi valóság kapcsolatainak elemző feltárásának, bemutatásának lehetőségeit is.


Oktatók

Baska Gabriella PhD, egyetemi adjunktus

szoba: KAZY 307

telefon: 461 – 4500 / 3852

email: baska.gabriella@ppk.elte.hu


Garai Imre PhD, egyetemi tanársegéd

szoba: KAZY 307

telefon: 461-4500 / 3852

email: garai.imre@ppk.elte.hu


Hegedűs Judit PhD, egyetemi adjunktus

szoba: KAZY 307

telefon: 461-4500 / 3852

email: hegedus.judit@ppk.elte.hu


Foghtűy Krisztina főiskolai docens

szoba: KAZY 210

telefon: 461-4500 / 3821

email: foghtuy.krisztina@ppk.elte.hu


Németh András DSc, habil. egyetemi tanár, tanszékvezető

szoba: KAZY 210

telefon: 461-4500 / 3801

email: nemeth.andras@ppk.elte.hu


Szabolcs Éva PhD, habil. egyetemi tanár, a Doktori Iskola vezetője

szoba: KAZY 308

telefon: –

email: szabolcs.eva@ppk.elte.hu


Vincze Beatrix PhD, egyetemi adjunktus

szoba: KAZY 308/A

telefon: 461-4500 / 3881

email: vincze.beatrix@ppk.elte.hu


Óraadók, doktoranduszok

Amati Gergely Márton, PhD-hallgató, óraadó

email: amatigergelymarton@gmail.com


Balog Beáta, ösztöndíjas PhD-hallgató

email: balog.beata@hotmail.com


Mann Miklós DSc, egyetemi magántanár

email: mann.aniko@freemail.hu


Mikonya György PhD, habil. egyetemi docens, a TÓK dékánja

szoba: KAZY 308/A

telefon: 461-4500 / 3881

email: mikonya.gyorgy@ppk.elte.hu


Nagy Andrea, ösztöndíjas PhD-hallgató, óraadó

szoba: KAZY 308/A

telefon: 461-4500 / 3881

email: nagyandi0922@gmail.com


Pénzes Dávid, doktorjelölt, óraadó

szoba: KAZY 308/B

telefon: –

email: penzes_david@yahoo.com


Pirka Veronika PhD, egyetemi adjunktus, óraadó

szoba: KAZY 308/A

telefon: 461-4500 / 3881

email : pirka.veronika@ppk.elte.hu


Szabó Zoltán András, doktorjelölt, óraadó

szoba: KAZY 308/A

telefon: 461-4500 / 3881

email: szabo.zoltan.andras@ppk.elte.hu


Szűcs Katalin, ösztöndíjas PhD-hallgató

szoba: KAZY 210

telefon: 461-4500 / 3821

email: szucs.katalin@gmail.com


Tészabó Júlia PhD, egyetemi adjunktus, óraadó

szoba: KAZY 210

telefon: 461-4500/3821

email: teszabo.julia@ppk.elte.hu


tanszéki titkárság

Kempf Katalin

szoba: KAZY 210

telefon:461-4500 / 3819

email:  kempf.katalin@ppk.elte.hu