10 éves az ELTE PPK

jubileum-10_1


10 éves az ELTE PPK

 Jubileumi rendezvény

2013. október 7-8.

Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kara 2013 őszén ünnepli alapításának tizedik évfordulóját.  E jeles ünnep adhat alkalmat arra, hogy a Kar évtizedes küzdelmes múltját, sikeres jelenét és ígéretes jövőjét közösen idézzék fel mindazok, akiknek segítő részvételével Karunk oktatási, tudományos és szervezeti működése megszilárdult.

2013. október 7.

9:00 Az ELTE PPK ESI Ádám György Sport-pszichofiziológiai Laboratórium avató ünnepsége (BOGI)

11:00 A Kulcsár Zsuzsanna terem avató ünnepsége (IZU 403)

15:00 A jubileumi rendezvény megnyitója – meghíváshoz és regisztrációhoz kötött program (KAZY Aula)

A vendégeket köszönti Dr. Oláh Attila, az ELTE PPK dékánja

Köszöntő beszédek

Dr. Klinghammer István, felsőoktatásért felelős államtitkár, az ELTE rektora a PPK alapításának idején

Dr. Mezey Barna, az ELTE rektora

Dr. Hunyady György, az ELTE PPK alapító dékánja

Verderber Éva, HÖK elnök

Vattamány Zsolt, Erzsébetváros polgármestere

A PPK kutatási tevékenységét bemutató rövidfilm vetítése

Kitüntetések, kari elismerések átadása

18:00 10 éves a PPK HÖK – mostani és régi HÖK-ös hallgatók találkozója (KAZY Aula) 

2013. október 8. – Közösségi nap

12:00 után a Karon elmarad az oktatás

12:00-18:00 Állandó programok

 • Poszter bemutató a 10 év legfontosabb kutatásairól, konferenciáiról (KAZY Aula)
 • Könyvkiállítás és vásár a Karon az elmúlt 10 évben megjelent kötetekből, publikációkból (KAZY fszt. 4)
 • Az ELTE PPK HÖK 10 évének bemutatása (KAZY lépcsőház)
 • Anonim szemelvények az elmúlt évek szöveges OMHV értékeléseiből (KAZY lépcsőház)
 • Vendégkönyv (KAZY bejárat)

12:30 Fináczy terem ünnepélyes átadása (Vezeti: Baska Gabriella,KAZY, 212.)

13:00-14:00 Párhuzamosan zajló intézeti és egyéb programok

 • Könyvadományok: Maróti Andor könyveinek és Trencsényi László által adományozott „Zöld vadon” gyűjtemény ünnepélyes átadása (Vezeti: Perjés István – KAZY Könyvtár)
 • Beszélgetés PPK-n megjelent kötetek szerzőivel
 • Andragógia és Művelődéselmélet folyóirat induló számának bemutatása (KAZY Fináczy terem)
 • Neveléstudomány (Oktatás – Kutatás – Innováció) online folyóirat bemutatása http://nevelestudomany.elte.hu/  (KAZY Fsz.4.)
 • Az Illyés Sándor Szakkollégium 5 évének bemutatása (KAZY Aula)

14:00 Könyvbemutatók (KAZY Aula)

A Kar intézeteinek egy-egy kiválasztott kiadványának bemutatása egy másik intézet által.

 • Neveléstudományi Intézet
  • Vámos Ágnes, Lénárd Sándor (szerk.) (2012). A BaBe – projekt  2006-2011.  Képzési program és szervezet a magyar felsőoktatás a Bologna folyamatában. Budapest: Eötvös Kiadó. – Vámos Ágnessel Győri János (IPPK) beszélget
 • Pszichológia Intézet
  • Bányai Éva, Varga Katalin (szerk.) (2012). Affektív Pszichológia – Az emberi késztetések és érzelmek világa Budapest: Medicina. – Varga Katalinnal Bárdos György (ESI) beszélget
  • Faragó Klára (szerk.) (2013). Szervezet és pszichológia – új irányzatok az ezredfordulón I. kötet. Budapest: Eötvös Kiadó. – Faragó Klárával Halász Gábor (NI) beszélget
 • Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet
  • Bárdos György (2012) Viselkedés kívül-belül. Budapest: ELTE. –  Bárdos Györggyel Pigniczkiné Rigó Adrien (PI) beszélget
 • Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ
  • Boreczky Ágnes (2004) A szimbolikus család. Budapest: Gondolat; Boreczky Ágnes (2007) Családok távolról és félközelből. Budapest: Gondolat. – Boreczky Ágnessel Hegedüs Judit (NI) beszélget

15:30 Kávészünet

16:00 – 17.30. Oktatói és hallgatói együttműködési lehetőségek a karon (KAZY Aula)

10 asztalnál 10 témakör párhuzamos feldolgozása az oktatók, hallgatók, munkatársak által 60 percben. A megvitatásokat követően az eredmények rövid bemutatása az érdeklődőknek. A részvétel előzetes (egyéni) regisztrációhoz kötött.

Jelentkezési határidő: 2013. október 3. 18:00

Regisztráció az eseményre

1. Mi határozza meg a képzéseink minőségét?
2. Hogyan lehetne erősíteni az oktatói és a hallgatói kutatási együttműködéseket a karon?
3. Milyen elemei vannak a hallgatók tanulását támogató rendszernek?
4. Hogyan lehetne ösztönözni az oktatói és hallgatói sporttevékenységet a karon?
5. Hogyan hatnak a kar életére meghatározó tanáregyéniségeink a múltból és a jelenben?
6. Milyen lehetőségeink vannak az egymástól való tanulásra?
7. Hogyan lehetne növelni az oktatói és a hallgatói bevonódást a kar életébe?
8. Hogyan támogatható az oktatói életút – pályakezdés?
9. Milyen lehetőségeink vannak az oktatói jóllét növelésére?
10. Melyek a képzéseink tanulási eredményei?

A résztvevőket uzsonnával várjuk.

18:00 Közösségi program (KAZY Aula)

 • A Hallgatói Önkormányzat által szervezett karismereti vetélkedő.

Az oktatói-hallgatói csapatok jelentkezését 2013. október 3.-án 18:00-ig várjuk.

Regisztráció az eseményre

 • Az elmúlt évek gólyatáncainak bemutatója
 • PPK-s zenekarok fellépése
 • Közben: büfé a fszt4-ben

20:00 Kötetlen közösségi program (KAZY Aula)

 • Háttérzene, PPK-s képek vetítése az aulában, kötetlen beszélgetések

22:00 Programzárás

2013. október 9.

12.30 Mesejáték és koncert (KAZY Aula)

 • A VII. kerületi Alsóerdősor úti Általános Iskola tanulói mutatnak be mesejátékot és koncertet a 10 éves Kar köszöntésére

13.00 Pedagógusképző egyetem az Erzsébetvárosban

 • Trencsényi László és tanítványai, Szántó Brigitta és Kárpáti Anikó tartanak vetített képes előadást “Pedagógusképző egyetem az Erzsébetvárosban” címmel.
 • Az előadás megannyi ötletet kínál szakdolgozathoz, TDK dolgozathoz, szakkollégiumi dolgozathoz! (KAZY Aula)

15:00 Kolibri Színház: “Ady/Petőfi” iskolaszínházi előadás (KAZY Fszt 4.)

17:00 “Ádám almái” (színes, mb dán-német vígjáték, 2005.) (KAZY 305.)

 • Filmklub és filmvita


A rendezvényt támogatja:

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata

Pro Psychologia a pszichológia tudományának művelését elősegítő Alapítvány