A Kar vezetése

A Kar vezetése

cím: 1075 Budapest, Kazinczy utca 23–27.  I. emelet
Dékán: Prof. dr. Demetrovics Zsolt, egyetemi tanár
szoba: KAZY 102. szoba
telefon: 461-4500/3464
fax: 461-4528
e-mail: dekan@ppk.elte.hu
weblap: http://www.ppk.elte.hu/oktatok-dolgozok/d-f/demetrovics-zsolt/


A Kar dékánhelyettesei:

dr. Szivák Judit habilitált egyetemi docens
oktatási dékánhelyettes

szoba: KAZY 105. szoba
telefon: 461-4500/3874
e-mail: oktdh@ppk.elte.hu
weblap: www.ppk.elte.hu/szivak-judit
fogadóóra: előzetes egyeztetés alapján a 3832-es melléken!


dr. Felvinczi Katalin habilitált egyetemi docens 
nemzetközi és pályázati dékánhelyettes

szoba: KAZY  103. szoba
telefon: 461-4500/3463
e-mail: nemzdh@ppk.elte.hu
weblap: http://www.ppk.elte.hu/felvinczi-katalin/
fogadóóra: előzetes egyeztetés alapján


dr. Fábri György habilitált egyetemi docens
stratégiai és fejlesztési dékánhelyettes

telefon: 461-4500/3464 (Dékáni Titkárság)
e-mail: stratdh@ppk.elte.hu
weblap: http://www.ppk.elte.hu/fabri-gyorgy/
fogadóóra: előzetes egyeztetés alapján