Szociálpszichológia Tanszék

Szociálpszichológia Tanszék

cím: 1064 Budapest, Izabella utca 46. 207. szoba
tanszék weblapja: http://tarsnevpszi.elte.hu/
szervezeti egység vezetője: dr. Kende Anna tanszékvezető, egyetemi docens
cím: 1064 Budapest, Izabella utca 46. 207. szoba
telefon: 461-2682, 461-2600/5606
Kiemelt érdeklődési terület:  társadalmi előítéletek, szociális identitás, kisebbségi identitás, társadalmi nem kutatás, a test szerepe az elutasításban

szervezeti egység ügyintézője: Hajdu Noémi
cím: 1064 Budapest, Izabella utca 46. 207. szoba
telefon: 461-2600/5694

A fogadóórák időpontjai a tanszék weboldalán érhetőek el.


Oktatók, dolgozók

dr. Berentés Éva
adjunktus
szoba: IZU 208.
telefon: 461-2682/5668


dr. Berkics Mihály
adjunktus
szoba: IZU 205.
telefon: 461-2682/5642
Kiemelt érdeklődési terület:  társadalmi igazságosság észlelése, versengés, társadalmi,-politikai nézetrendszerek


Dombi Annamária
doktorandusz
szoba: IZU 208.
telefon: 461-2682/5668


Forgó Melinda
egyetemi tanársegéd


dr. Katona Nóra
adjunktus
szoba: IZU 208.
telefon: 461-2682/5668
Kiemelt érdeklődési terület: kognitív és exekutív képességek és teljesítmény tesztek, tantervalapú fejlesztő konzultáció (ICT), motivációs interjú és tanácsadás, hiedelmek a tanulásról és önszabályozó tanulás – öndetermináció, iskolapszichológiai munka protokollja: sajátos nevelési igények és az RTI modell, szubjektív jóllét az iskolában, iskolapszichológiai modellek


dr.Kiss Paszkál
egyetemi docens
szoba: IZU 209.
telefon: 461-2682/5641
Kiemelt érdeklődési terület:  a társadalmi identitás és a csoportközi viszonyok más elméletei, szociális  reprezentáció, az életcélok, elégedettség, önértékelés és a motiváció társas elméletei, nemzettudat és nemzetközi viszonyok, politikai pszichológia


Krekó Péter
tanársegéd
szoba: IZU 209.
telefon: 461-2682/5641
Kiemelt érdeklődési terület: politikai pszichológia, összeesküvés-elméletek


Lángné Tarnai Márta
tanársegéd
Kiemelt érdeklődési terület: családi kapcsolatok szociálpszichológiai vonatkozásai


dr. Orosz Gábor
adjunktus
szoba: IZU 205,
telefon: 461-2682/5642


dr. Székely Mózes
tudományos főmunkatárs
szoba: IZU 209.
telefon: 461-2682/5641


dr. Ujhelyi Adrienn
adjunktus
szoba: IZU 205.
telefon: 461-2682/5642
Kiemelt érdeklődési terület:  internet, digitális generáció, online csoportok percepciója, digitális írástudás, az anonimitás szociális reprezentációja